Budapesti Sakkhiradó, 1958-1959 (1-16. szám)

1958-1959 / 1. szám

Sakkhiradó " A BUDAPEST/ MKKSZÖVEZSEGHIVATALOS LATJA: 1958-59.1.SZA11 szövetségi közleményeik Az Országos Csapatbajnokság sorsolását augusztus 25-én ejtette meg a Versenybíróság,amelyet úgy irányított,hogy a budapesti csa­patok egyformán kétszer utazzanak vidékre .Ezért a 6.7 .8.9. start­­számokat a vidéki csapatok kapták.A verseny kezdési időpontját 9 órában rögzítette,ezért felhívja a csapatvezetőket,hogy az uta­zás időpontját úgy válasszák meg,hogy a verseny kezdetére minden­­kép jelen legyenek,mert a bíró az árukat pontosan 9 órakor meg­indít­ja.Közölte a versenybíróság azt a határozatát is,hogy a csa­patösszeállítás csak akkor adható át a versenybírónak,ha a csa­pat tagjaiból legalább 16 fő a verseny színhelyén jelen van. Alább­ közöljük a résztvevő csapatok sorsolási számát,nevét,játék­helyét, va­la­mint az intéző nevét,címét és telefonját* 1. TIPOGRÁFIA T.S. Budapest,VI.Rózsa Ferenc-u.56. Rubányi Vilmos,Bp.XIV.Kerékgyártó-u.146. 223-253 2. BP.SZPARTAKUSZ 6.K. Budapest,V.Váci-u.62.III.e­ .Magyar Dénes,Bp.VII.Jobbágy-u.13 3. Bp.VASUTAS S.C. Bp.VI.Bencur-u.41. Szeles László Bp.XVII.Szabadság-u.3 297-816 4. BP.VÖRÖS METEOR Bp.II.Vörös-körty-u.59 Pauncz Miklós Bp. II. S Harcibányi-tér 9. 352-574 5. FERENCVÁROSI TORNA CLUB VI.Népköztársaság-útja b­p Katzenbeck Károly Bp. III.Beszterce-u.26 6. DEBRECENI VÖRÖS METEOR Debrecen,Vöröshadsereg-utja 26/a Nagy Sándor,Debrecen,Füvészkert-u.24 7. SZEGEDI VASUTAS SE Szeged,Dugonits-tér 12. Faggyas László Szeged,Somogyi Béla-u.19 8. DIÓSGYŐRI VTK Diósgyúrvaagyár Stadion Huba István,Diósgyőrvaugyár,Gózon lajos-u.6 9. MISKOLCI MTE Miskolc,Széchenyi-u.26.KPVDSZ Klub­­hpp Gyula,Miskolc,Szabó Lajos-u.19 10. BP.VÁROSI TANÁCS S2C Budapest,V.Bárczi István-u.3 Konzál József,Bp.XIV.Szatmári-u.17 11. MAGYAR TESTGYAKORLÓK KÖRE Budapest,VII.Alamsi-tér 2. Szabados Gábor,Bp.ViI.Delabinszky-u.21 12. BP EPITÖK SE Budapest,VI.Dózsa György-ut 84 I.e. i ..­­.•Magy Endre, Bp, XIV. Isalyva-u. 32 -iS.mOXXR OTAPJOTOW-Bt BaMlwst,IX.Soroké' Vágó Ernő Bp.IX.Soroksári-ut llo , 11. BUDAPESTI EGYETEMI AC Budapest, XI. ?Mező-u. 4.1 .e. ' Csáki Endre,Bp.VII.Wesselényi-u.33 Az I.forduló párosítása 1958.szeptember 7.-én Tipográfia - BEAC Szpartakusz - Gyapjúfonó BVSC - Építők Vörös Meteor - MIK TITC ------­ A II.forduló párosítása 1958.szeptember 14-én BEAC Miskolc VTSK MIK Építők Gyapjúfonó Tipográfia - Diósgyőr - Szeged - Debrecen - FTC - Vörös Meteor - BVSC - Szpartakusz A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1959.ÉVI ORSZÁGOS VERSENYNAPTÁRA. Országos férfi és női egyéni bajnokság elődöntői III.15-IV.15 Országos férfi és női egyéni középdöntők VIII.1-15. Országos női bajnokság döntője X.16-22. Országos férfi bajnokság döntője XI.21-XII.19 Országos ifjúsági bajnokság döntője XII.26-36 Országos mesterverseny II.7-21. Országos csapatbajnok IX.7-VI.16 Megyei bajnokok területi döntője II.15-IV.12 Megyei bajnokok döntője V.1-3. Országos értekezlet V.17. A szövetség elnöksége felhívja a bu­dapesti és vidéki sportkörök vezető­inek figyelmét arra,hogy a közölt naptárhoz egyeztessék az általuk ren­dezendő versenyeket és azokat I.osz­tálytól felfelé Jelentsék be sürgősen Csak igy lehet megoldani,hogytegye® versenyek ne ütközzenek ás szálul biztosítva legyen a versenyek mino-^f^®’ Régi fokának megfelelően a mesterek, mesterjelöltek és I-osztályú verseny­zők részvétele. A vidéken rendezendő versenyek szem­pontjából különösen fontos a mielőbbi bejelentés, mert csak a versenynaptár­ban szereplő versenyekre biztosítha­tó az utazási kedvezmény. A szövetség nemzetközi rendezvényei még nem szerepelnek a naptárban,azok a j­óváhagyás után lesznek közölve.

Next