Budapesti Sakkhiradó, 1959-1960 (1-17. szám)

1959-1960 / 1. szám

Budapesti Sakkhirtsdé A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA. 14S*"150­ I .szám. ORSZÁGOS CSAPATBAJNOKSÁG 1 .FO­RDU­LÓ 19 39.SZEPTEMBER 13 94 B E A C-8 V S C 246 V.METEOR­TIPOGRÁFIA i Földi-Bély- Portisch-Ba­rcza i Bánkövi-De lyi Bl LEK­Na VA ROVSZ­KY i KRAJCSOVITS-SZ 1 LA C Y 11 Sz 1 lA GY 1-Sző­L­L­ŐS 1 i SzilArofy-C­i­c­o 10 Fusch-OzsvAth 2 C­i­sz A r-KA RA F iAth2 MÉSZ­Á­ROS­BAn 4 CsAk i-PÉ­CH Y4 SOMOGYI­CS1s zA R 1 KRASZNOVSZKY- KOPPÁNYI4 PRELOVSZKYKorAnyi 1 M.kovAcs-S­A OH Y0 G ró B­MELEGHEGY 1 1 MunkAcsi-SZELES1 * Cu 1­B U 6-VÉCSEY 0 V­A­N­Y­A 1-Ja rAcs4 RÉV­A 1-Ba KA y 1 SzilA gy 1-Balogh4 VA R 1-marosi 1 K 1 SS­PetAk1 PORTISCH­Dömötö r-64 FTC­CSEPEL 547 M T K­V T s K m oM ico -E 1 G LE R0 KŐBE R L­RÉTHY 2 KATZEN BECK­TA bo r4 LENGYEL­KÓ­RÓ OY 1 L1 PTA Y­BÉ­R­C­Z­Y2 László D.­VAn porfy 0 SZEKERES­DEM­É­N­Y1 SA­p l-Bory 1 VARSA­STRÖCKE R4 JANCSEK­CSŐM 0 Gürtler-Farkas0 ZENTAI­Túri 0 SE BOK­LŐR1 N CZ1 lepsényi-PETRIKOVICS 1 SIMONY 1-MAGYAR1 VIDOR­SZEKERES 0 Ormos-KOVAcs4 Sz A B A 0 0 S­MANN 1 Benő-Olah0 BIHARI­KOVAcs 1 Zoltán-Orm 0 S11 BARTHA­NovAk 4 Reis­en i -­MA­G­YA R11 Sz­a­ba­­-SVASTITS 6 MISKOLC­DEBRECEN6 64 PÉCS­DIÓSGYŐR 4 Bakos-F 1 LE P0 Titkos-SZ 1 LY 4 Kolozi-Daróczy0 Fajcs I­Tokaji 0 G At i-K a LM A R4 A N D R A S­ForcAcs AZ FORDULÓ mindert MtítefCTÍSEKKEL INDULT.A SZABÓ É 8 FotlNTOS nélkül kiálló WTeor csak nagy ÜGGYEL-SARIJAL T­o-„­ta döntetlenre menteni a TIPOGRÁFIA ELLENI M­É­R­K­Ő­Z­É­S­É­T * A­Z ú­­­JONC PÉCS LEGYŐZTE DIÓSGYŐRT,A VIDÉK LEGJOBI CSAPATÁT,AHOL A CSAPAT KÖZEPE MONDOTT CSŐDÖT.MISKOLC TÖBB ÉLJÁTÉKOSA NÉL­KÜL IS DÖNTETLENT ÉRT EL DEBRECEN ELLEN.A NAGY NEVEKKEL FEL­VONULÓ Csepel alul maradt az FTC-vel szemben.A molnár nél­kül FELÁLLÓ BEAC a FORDULÓ LEGNAGYOBB ARÁNYÚ GYŐZELMÉT ARAT­Ta A VASUTASOK FELETT. ÉRDEKES LESZ AZ IDEI BAJNOKBAN. 4 SPARTACUS­GYAPJUFONÓ J 1 HONFI­SALLAY 1 Va­rnusz-Sebestyén i BO­S­N­Y­A­K­Dózsa 4 T1 PA­RY­Szarka i GrAcs-Sz­asz 0 KOVÁCS­Ho­rvAth 4 Bl RC­Brain i Magyar-SAmu­e­l­i HA­LÁSZ­DU­BA 1­­ ZENTAI­Ferency 4 SZ1­K­SZA 1-Farkas 2 LENKE 1-NagysurAny1 A ba­jnokság AllAsai B­E­A­C 9? P SPARTACUS 9 M­T­K 7 FTC 6­ PÉCSI KINIZSI 6­ Debredeceni vm 6 MISKOLCI MTE 6 TipocrAfia 6 VERSEN­YB­I­RÓfAC I HIREKS konzumÁlva ve­sztett : sA gnk /BVSC/,Ströcker/csepel/, A versenybíró jelentése SZERINT A MISKOLCI MTE HE­­LYISÉGE VERSENYZÉSRE AL­KA­LMATLAN. A BE­AC RENDELET ÉRTELMÉBEN NEM KÖTELEZHETŐ VIZSGÁY MI­ATT JANUÁRBAN BAJNOKI MÉR­KŐZÉST JÁTSZANI .EZÉRT A versenybíróban hozzájárult HORT­A AJNUARRA KISORSOLT MÉRKŐZÉSEIT LEHETŐLEG KO­­rÁbBI IDŐPONTBAN JATSZA LE. 4 SZ 1 PETN­Y­KOVAcs4 T 1 V 0 LT­ZentaY 1 BAn-Rétm­y1 1 V A N F 1-Varga 0 Naby-ARNOLD1 KOCSIS­Cse m 0 Ra­­­sz-Fejér1 BA­rAny-LŐRINCZ • Cs­ővA RY­V 1 SZOKA Y1 TÓTH­Do­­­lAk 0 Szegedi-Nagy0 LU­K­A­C­E­Ligetfalvi­­ 2 K­i­rA­ly-SI FOS1 PAGONY­Borbély 1 NYÍRI­Buz 10 MU SK AT­Németh 1$1 GAZ­BOCSKOR . 4 MÉSZ A­ROS­.Hó­vos4 54 Vörös Meteor 6 1 DIÓSGYŐRI VTK 5 Csepel SC 5 V T S­K 5 Gyapjúfonó 3 •« BP.Vasutas SC 2­ " V

Next