Budapesti Sakkhiradó, 1969 (1-17. szám)

1969 / 1. szám

Ljuel­apesti a Es­th áradó A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA SZÖVETSÉGI KÖZLEMÉNYEK, VERSENYBÍRÓDÍJAK 1969.Január 1.-től A MTS OT 21/1968 /MTS É­lo/ Orsz.Em­.számú határozata szerint a sakk sportágban 1969.Január 1.napjától a versenybírók részére az alábbi dí­jakat kell fizetni! Díjkate­gória Versenybíró minősítése 4 óráig Versenybíród­íj 6 óráig 8 óráig I. Nemzetközi és országos 4o.— 5o.— 6o.— II­ I.osztályú vbíró 3o.— 4o.— 4o.— III. II. 25. — 3o.— 4o.— IV. III. 2o. — 25.— 3o. — V. Gyakorló­s 15.— 2o.— 25.— A versenybíró díj tartalmazza: a közreműködésért járó dijat a frissítő költségeket a segédeszközök beszerzése és karbantartása dijat a versenybíró lakóhelye szerinti helyi közlekedési költségeket. Versenybíró az,aki megfelelő sportszakmai képesítéssel rendelkezik és a sportági szakszövetség nyilvántartásában szerepel,érvényes versenybírói igazolvánnyal rendelkezik. A működési időtartamot az alábbiak szerint kell meghatározni: a sportesemény kezdetének a versenybírói tevékenység /versenyórák, készletek stb.ellenőrzése/ megkezdésének időpontját­­ a versenykiírás szerinti kezdési időpont előtt legfeljebb 36 perccel­­ kell tekinteni, a sportesemény befejezésének az utolsó játszma /fü­ggőzés beszámításá­val/ befejezése számít. A versenybírói díjat a kezdetétől /előbbiek szerint/ a befejezésig el­telt időtartamra kell fizetni,ha a versenybíró azalatt végig közremű­ködött. Az 56­­ forintot meghaladó versenybírói díjak esetén 300 jövedelemadót kell levonni. Miután a szakosztályvezető felelős a kifizetett versenybíró díjakért, tájékoztatásul közöljük a nyilvántartásunkban szereplő versen­ybírók ne­vét és minősítését. Nemzetközi versenybírók! 1. Balogh László Budapest 2. Elek Ferenc" 3. Mohácsi László .­­ Országos versenybírók! 1. Ádám Ferenc Budapest 2. Barta Béla 3. Olgor Gyula 4. Klury Jenő" 5. Gáspár János" 6. ld.Honfi Károly" 7. Roeedek László Pest meg­ye 8. Katona Lajos Budaper t 9. Kohl Róbert" lo.Kovács Andor Debrecen l1.Krénosz Ferenc Budapest 12. Langer Gábor" 13. Lányi Lajos" 14.Márton Géza" 15.dr. Máthé László" 16.Elekey József" 17.Radnóti Lajos" 18. Szabó Lajos" 17.Szecskay Győző" 26.dr.Terdy István Komárom m. I.osztályú versenybírók: 1. Bakos Mátyás Budapest 2. Begyik Imre­ 3. Berecz János Zala m. 4. Bessenyei Sándor Szolnok m. 5. dr.Béky Dezső Budapest 6. Bognár Jenő Vas ra. 7. Czinkota János Budapest 8. Csaba József Heves m. 9. Csánki Sándor Budapest 1­.Cserfalvy Alajos i­ ll.Ceutl Antal Zala m. 12.Dévényi Sámuel Szabolcs m 13.Dóczy Miklós Nógrád m. 14.Faggyas László Csongrád m 15.Fehér János Budapest 16.fellegi Ferenc Veszprém m 17.Gáspár József Budapest 1B.dr.Gelenczel Emil" 196­9.1. szám.

Next