Budapesti Sakkhíradó, 1973 (1-17. szám)

1973 / 1. szám

Budapesti SakiHsrírculé A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 1­973.évi 1. szám. Cs­ircs­­ad­i­varail Budapest centen­ár­is ünnepségei keretében a Budapesti Sakkszö­vetség 1973. február­ 13-március 3. között magas szintű nemzet­közi versenyt rendez. A verseny­en öt külföldi nagymester és három nemzetközi mester mellett a magyar élgárda indul, még­pedig három fő nagymesterünk és öt fő nemzetközi mesterünk. A versenyt a Fővárosi Tanács V., Városház u.9.sz.alatti dísz­termében fogjuk lebonyolítani, a fenti időpontok között. A fordulók naponként 16-21 óráig. A verseny s­zabadnapjai feb­­ru­r 17. és 28., valamint március 1. A nagy mester­versenyre minden kedvezményes belépő /edzői-, ver­senybírói stb. igazolvány/ érvénytelen. .-i szövetség összefűzött napi jegyeket árusít, amelyet a helyszí­nen, illetve a Budapesti Sakkszövetségben a hétfő és pénteki na­pokon vásárolhatnak az érdeklődők. ORSZÁGOS HÍREK Változás az oB.I.o. csapatbaj­nokság műs­orában Budapest centenáriuma alkalmá­ból megrendezésre kerülő nem­zetközi egyéni sakkverseny mi­att a versenybíróság - mint azt a sorsolás alkalmából már is­mertette­­ az 1973. február 18-ra kisorsolt bajnoki fordu­lót az ún.I.o. Csapatbajnokság­ban 1973. március 4-re halaszt­ja. A bajnokság mű­sora tehát a kö­vetkezőképpen alakul: I. forduló február 4. II. * március 4. Ill. ■ március 11. IV. * zsárolya 18. Az ezt követő fordulók a kiírás szerint bony­olí­tandók. Változás az O1..11.Q. csapatbaj­nokság Nyugati-csoportjának műsorában A centenáriumi verseny miatt a II. fordulóban esedékes V.Ca. Traktor-Vasutai itt mérkőzés le­játszásét a versenybíróság elő­re hozza febru­ár 13-ról 1973- február 11-re. Ezt a mérkőzést tek­int az utóbbi terminuson kell lejátszani. Az U-J.k­.o. 1--73- évi csapat­ba.­ no a­­Vra vonatkozó verseny­kiírás kiegészítése. A ver­senykiírás 9/0. pontja H­olcadik bekezdésként a követ­kezőkkel egészül ki: "Az utolsó fordulóban az­onban a be nem fejezett játszmák ered­mény­e minden eseti 9.1 - a bud­ape­sti csapatok egymás el­leni márkázáséra is - ért­éke­léssel kerül megállásit 'sm." Fűzői 3Zerződ'sköti­si tilalom Tájékoztatás az edzői szerződéskötésekről a 1.IT3 OT. határozata értelmében: 1. / 1970. január 1-től kezdődően mieőnítés nélküli személyek­kel edzői munkaviszony nem létesíthető, 2.­­ azok az 1961. év előtt vég­zett segédoktatók, akik 1972. évben nem vettek részt, a UTA Budapesti Tanáosa ír­­tal szervezett kötelező jel­lep­i tóvá-átképzésen, szer­ződést nem köthetne. . ."3 igazolványuk 1973. évre a m­­ea is ár"’nyesith­et.'k.

Next