Budapesti Sakkhíradó, 1975 (1-17. szám)

1975 / 1. szám

A *A-i7kk aAK'.C«.'7Ki’Sia KXKU3IM BiaOTTCÁiAJUX­i 9 t­1 9 a é i ; e i­i. mag'ax eekkorák lg?; árra örvé­ny­­a távi návja.^yzskfc« A ntv:’;j/?ut­olsó oszlopában e FI2S ártsM nye­lvén tartott, a második osz­lopát' a hazai ártétiszánokat tün­tettük fel« A hazai ártákBEOn mellett feltünte­tett a Jelzés azt jelenti, hogy as­ertékazám­ keresete mint 24 látez­­mót­l káru­lt ma­gá’lipitásra. •615 «5X5 Aé**jtsi ui­se n*-5e­eWrth# 2020 Alkart Sync Safely! Tmm i'JO Heart Jints BltTleM 2*05 AiT'íl^r i­tclá b*BBB0(« A**)-«» 2700 AAir*» Fare»a Mul U30 2240 Aaeelaasy Piaiéi ra ti"? Anoca Xb*»í* vhraaliial «»<«-< 8215 A piti «Árt»* 2215 Iradyáaa Nifcláa Habra«* ni S»*r«. 2110 Ara iá UJes Crolai s> 2*60 Ab»X lajas 2275 Babits Aairis ra 2185 sassá (Mbar r<M UulMitl tfltik Budapesti S aHMttnadö A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 1975.évi 1.8.­am. •215 aaaeur Kar» Orsshial KI ni tál 2125 if 3.nsaeur Icr* areahfe.1 Kiáltri 2120 3st» Hál?, OvSC 2215 Baká láselő . Kffiu 2135 Sr.Smtoa látás« Sasyt dl Bubagyir 2255 Bates 3 Infer BV3C 2090 feláa* Joasef Start­ai KSB 2125 Baláaa Hbsr babái Spartans 2250 2315 a*l*£fc oil* . 2aap#4 2175 3ratal*cb Jiaez Vasas Itaá 2170 Balsfh lissla Esssthalyl Spart. 2195 Balsgh Sinder Stanktal Spartest» 2215 balBgb Biafer Öakxaoaol Spart. *155 Dr.lanabi* Jáaasf 0*2 41 <5 Banayai 3 infer Fáspei 2200 Baráti Lésalá Tateb.Bioyáaa 3450 Bareta Sefecn Zlpacrixia 21B5 Bariba Siafer tfenuJfT 2210 safer Pilar as 2130 Baser Filer' , Duna^v.xaü 2305 Or.Sin Jani Spa Krina 2190 bánfalvi siafer Bakra teal Spart. 2155 Muügr Jinaa Sajttal Epikák 2445 2445 BAreasy LAaalá b7§ü 2155 hadon? ue**3 BSA3 2135 haliár Qj-ila •.Via.itt* 2225 Hr.JMtv33* LA*alá Vaasetes 2210 Benézik Lajea h* Uracsai Spart. *065 Bihari idata Szagáéi V» 2100 Bihari ■ihijjr bajai Spartaen 2495 *495 telek XatrAa VM-Bgy* tártba 2170 hiiinyi XatrAa Oaaa «Avas ajc bird OySrgy Telte 21(5 Síró Oj-ula 2210 hirá Lte*lá 2105 2145 2*50 2235 Banda Ida Gyári :Uv­ttS.a­bsalsaAk Jájca nyírtalak 2155 Jtr.baraaa Árpái Stegsél ?aS 2065 Barte* Jtees SJtereMgi Áviták 2220 Beraczky Péter . Pénel nSO 2110 herényi Ideal6 VK­B*ge­tértbe 2120 Ker­zy Miklós ItXerssster **SO Banal AnOrAa Spajrád­a B0S5 haaaanyel Sbnter JLK­Blal OiaJ«ea.il» bessteroabayl dear Bp.Spartanua BArcxy Bábért ráaped BZT síkre

Next