Budapesti Sakkhíradó, 1981 (1-20. szám)

1981 / 1. szám

­MÍNŐSÍTŐ BIZOTTSÁGI „­A..., iBudepesti Sakkszövetség Minősítő Bi-­­­zottságának közleményei ! "Közöljük ez 1981.évre érvényes minősí­­téseket és értékszámokat a II. és III. 'oartalm­i versenyzőkről az 1960.novem-­ ber 30-ig beérkezett versenyjegyzőköny­vek alapján,valamint az 1980.évi ka­­­­rületi caspatbajnokságokról beküldött jelentések szerint. Felhívják a szakosztályok figyelmét, hogy a sportegyesületi tagsági könyv minősítési rovatéba ez értékszámokat be kell jegyezni,a törzsszámot pedig ugyanezen rovat fölött kell feltüntet­­ni.Szén bejegyzések hiánya esetén a versenyző minősítő versenyen nem indul­hat. A felsorolás első rovata a versenyző törzsszámát,az utolsó pedig az érték­számot tartalmazza. A törzsszám elé a 20­ minden esetben kiírandó. 1900 értékszámot értek el és át­­jogot szereztek az I.osztályú Bud ■2ftSÍ Bajnoks­ágban való induló arat -0120 Angeluaz Róbert,Stat. 1900 -0428 Baranyai Károly,Spart. 1905 -2900 Horváth István,MTK-ZM 1905 -5958 Knap József,M.Pamut 1910 -'*011 Körösi József,Sajtó 1900 -C HB Marton István,Láng 1905 -7505 Ijeves Béla, IPOfcP 1905 -r,C'r- ' -t t A-vita,RRAC 1900 Budapesti A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA­ ­­ II, OSZtély T-0545Barna Gábor,Tbl 1760 Jj -0100 Ambrus László,KÉM 1750 -0547Balogh István,Hídép. 1903­­-0108 Angyal Endre,Törekvés 1750 -0555Belencsák István,Volán 1760­ , -0111 Apáthy József,BKV 1750­­ -1002Czebe Iván,MTK-VM 1790 -0112 Auffenberg Emil,Vakek 1815 -1003Czibolya László,Vasútép. 1850 -0117 Alföldy László,Utas. 1873­­ -1006Cziráky István,Kip.Min. 1755 -0400 Balzás István,ESMTE 1880 -1007 Cziráky János,Láng 1725 -0402 Babos Bála,FTC 1730 -1103Csapó András,Pénzvaró 1745 -0406 Bak László,Kender­*. 1730 -1107Császár Gyula,BEAC 1875 -0413 Balázs József,FTC 1773­­ ,-1112 Csermák Csaba,Láng 1700 -0415 Balle Lajos,Testvériség 1750 -1115Csarveni László,Belker 1750 -0416 Balogh Imre,Stadis*­. 1700 -1116Cseppentő István,K.Lesb. 1740 -0418 Balogh József, 1760 -1117Dacosi János,13MTX 1890 -0421 Balogh Lajos,Törekvés 1830 -1122Csipas László,Honvéd 1755 -0426 Baranyai István,MÉM 1780 -1123Csizmadia y®rano,Ganz M. 1770 -0437 B®te Ferenc,Akkum. 1700 -1124Csizmadia János,BKV 1710 -0439 Bettyányi Bél®,Vakok 1855 -1125Caollák György,Testv. 1785 -0440 Bálint Zoltán,Törekvés 1775 -1136Ctanálvai István,Postás 1760­­-0447 Bártfai Béla,BHD 1750 -1144Caapregi látván,BBJ 1860 -0450 Beer György,K.Lombik 1710 -1307Davecsal József,Sajtó 1765 -0451 Beér Ernő,OTP 1730 -1310Dénes József,Vakok 1880 -0453 Bene János,Vakok 1730 -1312Déry Richárd,Kip.Mm­. 1750 -0454 Bene László,dr.Belker 1760 -1315Dobos Sándor,ÉPGÉP 1820 -0459 Bercsényi Ottó,FTC 1750­­ -1318Domokos Ferenc,Törekvés 1700 -0461 Bereneai Tamás,Akkum. 1755 -1321Della Attila,Postás 1750 -0465 Bethmann Jörg,BKAC 1840 -1329Dóczy Károly,láng 1755 -0466 Békési latvén,Helasy 1740 -1334Livid Árpád,Labor 1840 -0479 Bohus Mátyás,BDM 1750 -1339Donazky Zoltán,Mályép. 1755 -0480 Bokányi látván,ár.Velánb. 1750 -1601Bokor Ferenc,VC* Oép. 1700 -0481 Bokros lstván,Ikarus 1765 -1603Egerváry Ödön,BKV 1750 -0483 Bononó Gyula,MOM 1805 -1604Egyházi Jan®,Spart. 1760 -0494 Betka József,i£/10 1750 -1607Sodrődi Zoltán,Pastáa 1720 -0504 Bukea György,BHO 1750 - 1610Bngal Imre,Vakok 1750 -0515 Bertha Pál,MTK-VM 1815 -1612Emiloh Kosa tant In,BKV 1765 -0516 Bajmáczy Ervin,dr. Szet. 1720 -1618Erdős László,szajté 1750 -0525 Bakonyi Árpád,dr. BKAC 1720 -1619Erdős Péter,Sajtó 1860 -0538 Belházy István,O.Petőfi 1770 -1627Kitár János,Vaedtép. 1790 -0542 Bordás Gyula,Spart, 1730 -1801 Frank Tibor,Vízügy 1750 -0543 Bakonyi D®ze6,ITC 1730 -1802 ^rsok Nándor,BEAC 1880 r i I ‘v Lj____ 1981» éri»1« Bzím*

Next