Budapesti Sakkhíradó, 1984 (1-18. szám)

1984 / 1. szám

Budapesti SakHtitraörő A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG A fi.-....v­,r .'.nki: I Minőéi l.›'‚ bizott­:•! • r, r! ] ,'i M· i ak ·13 TI ' I. P S Z I k«ZO HZ 1904-'vr›› örvényen h­azai é­rtékszáma Wit az 1993 november 30-i beérkezett verseny jegy.',,-'l.ok alapján. A FIDE ksz true­vat januárban közöljük addig n. júliusi é­rté­ksz­áunk érvényesek. A névsorban n.M.i sz ■ ropolunk n­­emzetkö- 7, i értékszámmal rends­lkezők. Fölhívjuk a szakosztályok fo­­ryel­mét, hogy a spsrt.egyesülesi tagsági könyv minősítő rovatába az a­tékszámat­ be kell je­g-ezni, a törzsszámot pedig ugyann?.on rovat fölött kell­ feltüntet­ni. Ezen bejegyzőnek hiánya esetén a versenyző nem indulhat minősítő verse­nyen. A felsorolás első rovata a ver­senyző t­örzsszámát , az utolsó pedig az értékszámot tartalmazza. fk­ i'izetköz­i. nagymester: 040.1 Burcza Gedeon,Tipor,rá Tja 2450 nemzetközi mester; 1904 Flórián Tibor,Vasas 2370 í1­ 026 Lányos Józsa,Tatabánya 2000 Fos­terek: 0405 Bakos Sándor,Pénzverő 2325 0409 Bánfalvi Sándor,DUSE 2320 0414 Bosn­yák József,IJ3-MTK 2355 fő01 Eigler Ferenc,M.Medicor 2210 1901 Dr.Érdy Béla, 2245 1905 Felméri János,TITK-VM 2­325 1907 Dr.Földi József,Volán 2380 2301 Ganz­tony­i Endre,Vasas 2­370 2010 Hudy Attila,Ganz Villany 2210 3911 dr.Kovács Zoltán,DUSE 2330 1984. évi 1. szám. I 3912 Kurtesch László,Volán 2290­­ 4112 Kettner Endre,Tipográfia 2300 4502 László Csaba,Belker 2275 4503 László Dely, Élgép 2235 5002 Molnár István,Volán 2295 5003 Monostori La­jos,Z.Volán 2275 5004 Morvay Jenő,MTK-VM 2300 5569 dr.Négyes­ György,Péterfy 2300 6405 Fals Nimród,Videoton 2235 6406 Papp Béla,Statisztika 2205 7403 dr.3n.llay Roland,Tipográfia 2195 7405 Schrammel Ferenc,Tungsram 2225 7409 Siskov Viktor,Vízügy 2300 7411 Stugel József,Vasas Láng 2230 9205 Virágh Ferenc,BRAC 2315 N-024 Cyno­ter Erzsébet,Volán 2000 11-009 Jászay Gabriella,MTK-VTK 1090 N-014 Károly Lajosné,Máv.Ig. 2060 N-009 Dr.Nagy Ervinné,Honvéd 2100 N-018 Dr.Tompa Lászlóné,Kkf.h. 1995 N-024 Tokaj­ N.Györgyné,Statiszt.1930 N-071 Forgó Éva, Eger 7000 M-075 Kovács Beatrix,Tungsram 2000 N-043 Horváth Julia,Vasas 2000 Mos térjelöltek; A x-el jelzett versenyzők az utóbbi években egyéni versenyeken nem szerepel­tek, ezért értékszámuk sem­ változott. A következő évben csak abban az e­mt­en közöljük, ha értékszámukban egyéni ver­seny alapján változás tört­énik. 0104 Aranyérz, Miklós,Rába 0108 Apáti Márton,BKV Előre 0109 P’Albini Géza,Vasútépítő 0121 Antal József,V.Volán 0310 Ádám György, BEAC 0311 Ágh Miklós,Postás 0314 Árpédfy Zol­tán,V.Láng 2210 2160 2135 2140 2100 2130X 2160 0416J’ah 1ra Andrer,,­.10.-.Volán 226.­ 0418JVicsor Imre,Dr.Kinizsi ö, 2 J on 0421Bakay Béla,Bl V Előre ö. 2­­­00 0422Bakó J­ászló, T'o­j 1,,-i.; 2295 0424Balogh János, Kocsi­, Tip. 2126 0426Balogh Sándor,Szinitea 1 Sp. 2145 0427Bura­ti László, T.P.80 2165 0420Bartos Balázs,Vasú Lepi tő2 300­. 04 32Bende Ede. KTMF2 1 1.5 04.33Dr.Berecz Árpád ,S7.VSF. 2206 04 35Bérczy Róbert BUG 2260 04 4 0Bonn Andor,Törckvés 2200 04 4­3Borbély Zol­t­án,M­i­sk .Mek­.2­160 044­2Bory Csaba, Thi­imand 2230 0446Bölcs házi Bárr­.l­ó, M.épa rt. 2125 04­46Puchenkó Józaef,Gyöngyön 2160­­ 0449Bug­­inszky Is­tván,H­­aa 2206 0451Bydenkuti Zol­­­um , T­­­neg­rá­fis 21­35 0492Balázs Tibor,Jokér Spart. 2190 0457Dr.Barabás Józs­e­f,MLM 2­115 0458Bodrogi László,K.Lombik 2­125 0459Csukovszky Ferenc, Ikarusz 21­ 200 0460Borsi Imre,Ph­iSC 2 300 046­3Bihari János,M.Spartacus B.2100 0465B.d.izs János,D­ebrecelli Petiti ,L750 0466 Benczik Lajos,Debreceni B. 2160 041­9Bereczky Péter,Beremend 2160 0470Bárányai Sándor,MÉM 2125 0474B Irinyi István,Ganz Mé-'­ir 2201. X 0475Bi­ró Gyula, ikTSE 2145 0476Bólyai Is­t­ván,Vasas 2215 0479 Bors Sándor,KTMF 2205 0401 Balázs Imre,Kecsk.Tip. 2110 0490Bodrogi Mihály,BeT kér 2145­­0606Bihsik György,Gyula 2140 0608Boron­yék Árpád, ZTE 2175 05 1­7Be­­­áz n A. 10 v­­­ári, ?. Zn 01 nay 2190X 061bBalogh Sándor,Kaba 2215 0521Baunok Zoltán,Videoton 2140 1984. .január 2.

Next