Budapesti Sakkhíradó, 1988 (1-19. szám)

1988 / 1. szám

Budapesti SakkHíradó A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG A Budapesti Sakkszövetség Minősítő Bizottsága az alábbiakban közli az 1988.évre érvényes hazai minősítése­ket és értékszámokat 1987.november 30.napjáig beérkezett jegyzőkönyvek alapján. Nyilvántartásunkban csak azok,a ver­senyzők szerepelnek,akik 1905­ január 1-től legalább egy érvényes minősítő versenyen részt­ vettek,azaz minősíté­süket megvédték.Szükségtelen és feles­­leges azok nyilvántartása,akik rend­szeresen nem versenyeznek,mert ez csak hiábavaló munkát jelent.Az örö­kös minősítéssel rendelkező verseny­zők közül csak azokat vettük a listá­ra, akik ebben az évben kérték,vagy 1987-ben minősítő versenyen vettek részt. A szakosztályok vezetőit kérjük,hogy versenyzőik törzsszámát és értékszá­mát a tagsági könyvekbe feltétlenül vezessék be. 1988.január 1-től versenyeket vezető versenybíróktól az alábbiakat kérjük: 1. A versenyt annak megkezdése előtt,de legkésőbb a 2.forduló után jelentsék be a Budapesti Sakkszövet­ségnek. 2. A bejelentéssel együtt egyeztes­sék a versenyzők adatait a Minősítő Bizottsággal. 3. A­ versenyjegyzőkönyvekben feltét­lenül szerepeljen a versenyző törzs­­száma és pontos értékszáma,valamint a versenyző személyi száma.A verseny­­jegyzőkönyv hátlapján ez utóbbira is bőven jut hely. 4. A többletmunka elkerülése céljá­ból a versenybíró a jegyzőkönyvben ne közöljön átlagot,ettől való eltérést, elvárást,csupán az egymás ellen elért eredményt és a verseny végeredményét. Közölje viszont lakcímét,hogy szükség esetén,hiány­osan leadott jegyzőköny­­­ vek visszaküldése céljából postán meg­találjuk.. Az 1987.évi 17.számú Budapesti Sakk­­hiradóban felhívtuk a figyelmet a mi­nősítések számítógépes nyilvántartá­sára.Az adminisztrációs költségekre személyenként 10,- Ft befizetése kö­telező minden versenyző után,aki a versenyen részt vett. A Minősítő Bizottság minden hétfőn és pénteken 16 - 18 óra között tartja fogadó óráit,ahol és amikor minden kérdés tisztázható és elrendezhető.. Budapesti Sakkszövetség Minősítő Bizottsága 20­­ BUDAPEST 0481Bokros István 2165 0490Bodrogi Mihály 2145 0585Bartos Balázs 2300 0588Bodrogi László 2130 0589Bukovszk­y Ferenc 2125 0592Bennó Pál 2180 0593Bakos Attila 2165 0594Bakcsi György 2110 0596 Biró Miklós 2100 0598Boronyák István 2125 0601Bodnár János 2205 0617 Blasovszky István 2190 0640 Bordás Gyula 2205 1005Czigleczki Miklós 2125 1012 Czuczal Jenő 2160 1016Czebe Attila 2110 1107Császár Gyula 2160 1115Csizmarik Dezső MESTERJELÖLT 0084­ Antal Sebestyén 2115 0108 Apáti Márton 2155 0109 D’Albini Géza 2105 0307 Árpádfy Zoltán 2150 0436 Bihari Mihály 2145 0445 Bory Csaba 2195 0449 Bugyinszky István 2205 0457 Barabás József 2115 0470 Baranyai Sándor 2125 0474 Birinyi István 2250 0478 Bólyti István 2155 2185 1120 Csillag Béla 2100 1121Csillag János 2130 1299Csillag Ferenc 2100 1300Czech József 2135 1314Dudás István 2135 1326 Dobák Sándor 2175 1606Erdész Ferenc 2175 1610Erős Pál 2105 1619Erdős Péter 2140 1911Fábri Ferenc 2295 1922Fekete Zoltán 2120 1978Fodor Miklós 2200 1979Forrás Csaba 2160 2009Fekete Miklós 2115 2026Fekete József 2235 2101Fazekas Márton 2115 21­7Forgó Zoltán 2120 2340Gonda Attila 2140 2375Gémesi András 2180 2395Gubic3 Péter 2105 2502Gacsályi István 2175 2505Góczán László 2185 2509 Gelle István 2100 1988. január 6.

Next