Budapesti Sakkujság, 1934 (1. évfolyam, 1-18. szám)

1934 / 1. szám

I 1934. febr. 15. I. évf. 1. sz. BUDAPESTI SAM.EOJ1SÁG Főszerkesztő : MUHR GYULA a Magyar Sakkszövetség főtitkára Társszerkesztők: Kóródy Keresztély, Neukomm Gyula ___________________Felelős szerkesztő ; Kaszap Tivadar___________________ Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV., Muzeum krt. 21. Postatakarékpt. csekksz.: 46,254 T.: 85-6-15. A „Budapesti Sakkújság“ jelen számával új sakklap in-Tizenliat évvel ezelőtt adtak ki utoljára Budapesten sakk­­lapot s tizenhat esztendő óta sok esemény volt, a Magyar Sakk­­szövetség még most is folyamatban levő felépítéséig. A magyar sakkozás évről-évre növekvő tábort hódított magának, különösen attól az időponttól kezdve, mióta a csa­patbajnokságokat intézményessé tették. Ez a napról-napra nö­vekvő hadsereg szükségét érzi egy sakkújságnak, mely ezekről a versenyekről teljes részletességgel beszámol. Szükségét érzi annak, hogy az állandósított nemzeti versenyekről, valamint bajnoki, egyleti, háziversenyeiről kimerítően tudósítson, hogy magyar versenyzőknek, nemcsak itthon, de a külföldön elért eredményeit is állandóan figyelemmel kisérje, azokról teljes részletességgel beszámoljon és a diadalmasan felfejlődő magyar sakkozásnak ezekből az immár rendszeresített seregszemléi után a sok felbukkanó érték színe-javát, a mi világvárosunk sakk­­kulturára hova-tova jobban felfigyelő tömegeihez hűségesen el­közvetítse. Ennek a szívvel-lélekkel áhított, de a megvalósítás körül még fogyatékos szép magyar célnak szolgálatában indulnak meg és maradnak mindvégig e hasábok. Hogy az eredmény tel­jes legyen, a magyar sakkgárda megértő méltánylásán fog múl­ni, azon a méltányláson, melynek egyetlen megnyilatkozása csakis a lapunkhoz való bensőséges csatlakozás lehet. Előfizetési ár negyed év P 1.80 fél év P 3.40 egész év P 6.60 Egyes szám ára 30 fillér Megjelenik minden hó 1-én és 15-én Beköszöntő dúl útjára. A Szerkesztőség.

Next

/
Thumbnails
Contents