Budapesti Sakkujság, 1935 (2. évfolyam, 1-3. szám)

1935 / 1. szám

1935. február 8. BUDAPESTI SAKKUJSÁO Főszerkesztő : SIPŐCZ LÁSZLÓ, a Magyar Sakkszövetség társelnöke Társszerkesztók: Kóródy Ke esztély. Kováts Flórián, dr. Vécsey Zoltán Felelős szerkasztó és kiadó : Kaszap Tivadar Szerkesztőség és kiadóhivatal: .IV , Muzeum krt. 21. Postatakarékpt. csekksz.: 16,109 T.: 85-6-15 Előfizetési ár negyed év P 1 80 Egyes szám ára 30 fillér fél év P 3.40 Megjelenik havonta egész év P 6.60 kétszer II. évf. 1. sz Dr. SIpőcz Jenő A Magyar Sakkszövetség tiszt életbéli elnökét, dr. SIPŐCZ JENŐT Budapest székesfőváros főpolgármesterévé nevezték ki. A sakkozókat legtöbször nem érdeklik a politikai élet fordula­tai, de most, amidőn az a férfiéi került e magas közjogi állásba, aki maga is szívvel-lélekkel vérbeli sakkozó, az egész magyar sakkozó tábor a legnagyobb szeretettel és legmélyebb tisztelettel köszönti Őt. A magyar sakkozás, mely különösképen érzi országunk szo­morú megcsonkítása nyomán bekövetkezett gazdasági válság okozta nehézségeket, dr. SIPŐCZ, JENŐben, a székesfőváros polgármesterében önzetlen, odaadó támogatójára talált. Nemes

Next

/
Thumbnails
Contents