Československý Sport, duben-červen 1968 (XVI/79-153)

1968-04-01 / No. 79

CM I CM i I X X 2­1 I 13. TUDEN — SPORTKA: 11, 31, IT: 12, 49, S, dodatkový sport 20 .LAZKA: I — I — X — 2 — 2 — nedohráno Mni republikr LUDVÍK svoboda Sportovci a tělovýchovní pracov­níci se řadí k těm, kdo blahopřejí armádnímu generálu L. Svobodo­vi ke zvolení presidentem repu­bliky. Má naši důvěru, protože celý jeho život je naplněn činy, jimiž prokazoval své lidské, demo­kratické a vlastenecké přesvěd­čení. Bojoval za naši svobodu ne­jen hesly, ale se zbraní v ruce. Plnou vahou své osobnosti se po­stavil v historických chvílích za socialistické uspořádání v naší republice. Po svém zvolení v sobotu před­nesl na Pražském hradě ústavou předepsaný slib, a bylo znát, že mluví s vnitřním pohnutím: »Své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu, budu dbát blaha republiky ...« Na hradním nádvoří v prvém svém vystoupení ve funkci presi­denta republiky řekl mimo jiné: »Předstupuji před vás ... s pocity vlastní velké odpovědnosti za dal­ší socialistický a demokratický vývoj našich poměrů.« Jako občan i jako president se přihlásil k zá­věrům přijatým na lednovém plé­nu ÚV KSČ, k obrodnému procesu zahájenému ústředním výborem strany a navazujícím na naše de­mokratické tradice. A uzavřel: »Přejděme tedy od slov k činům. Nechť se přesné plnění povinností stane samozřej­mostí ... Spoléhám na iniciati­vu, aktivitu, obětavost i tvůrčí síly Pražanů, stejně jako obyvatel hlavního města Slovenska, Bra­tislavy a všech našich měst a vesnic od naší západní výspy až po nejvýchodnější území naší re­publiky, odkud přišla svoboda z fašistické poroby .. . Mezi prvními gratulanty byl i předseda ÚV ČSTV doc. dr. E. Bosák (na snímku vpravo). Blohopřdní o meáoile S ostatními delegacemi přišla v sobotu na Pražský hrad blaho­přát i delegace ČSTV, předseda ŰV doc. dr. Emanuel Bosák a mís­topředsedové dr. Richard Nejez­chleb a Miroslav Hlaváček. S bla­hopřáním předali presidentu re­publiky Ludvíku Svobodovi i Me­daili k 20. výročí sjednocení tělo­výchovy, kterou mu udělilo před­sednictvo ÚV ČSTV již v únoru. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll!lllllll Prvních pět skladeb pro IV. CS ná Komise předsednictva ÜV ČSTV vede­místopředsedou ing. J. Chvalným posoudila v sobotu v Bratislavě prvních pět skladeb vypracovaných pro IV. ce­lostátní spartakiádu 1970. Vynikající a moderní taneční skladbu dostává učňov­ský dorost (autoři K. Krátký, VI. Roup­­cová, hudba M. Balling), netradiční rytmická skladba s bicími nástroji je určena vybraným žákyním (M. Mayero­­vá, L. Plisková, D. Fiirlová, hudba J. Seehák) a na veselá hravá vystoupení s malými obručemi se mohou těšit děti předškolního věku a z 1. a 2. tříd (Z. Vraňáková a kol., hudba B. Urbanec). Tyto kompozice prošly bez podstatných připomínek. Naproti tomu k masovým vystoupením žákyň a dorostenek před­nesla komise vážnější námitky a bu­dou se ještě upravovat zejména v hu­dební části. Vystoupení určená pro ško­ly posoudilo také 15 školních inspek­torů Z ČSSR. M. FIŠER V Men tonu poraženi Čs. tenisté Holeček a Vopičková na mezinárodním turnaji v Mentonu na Riviéře se probojovali do finále, ale v rozhodujících utkáních podlehli. Ho­leček prohrál s Metrevelim (SSSR) 5:7, 4:6, 4:6. V první sadě vedl Holeček 5:4, ale prohrál podání. Ve druhém setu byl pro něho stav 4:3. Utkání dobré úrovně trvalo dvě hodiny. Vopičková podlehla po nervózní hře Australance Sherriffové 1:6, 0:6. Ve smíšené čtyř­hře zvítězil pár Lichačev (SSSR), Sher­­riffová nad sovětsko-britským párem Metreveli, Lloydová 7:5, 6:1. Mladý tenista Zedník zvítězil v sou­těži útěchy na turnaji v Římě, porazil Angličana Barretta 6:4, 6:4. V semifi­nále čtyřhry čs. reprezentanti Medo­­nos, Zedník prohráli s rumunskou dvo­jicí Tiriac, Nastase. ^ PONDĚLNÍK - 8 STRAN ^ ( ÚSTŘEDNÍ ORGÁN ČSTV~) ' f Bnr. I« LIGA KOPANÉ SPARTA-ŠKODA PLZEŇ (hráno v sobotu) 0:0 TRNAVA—DUKLA PRAHA (» sobotu) 1:0 (0:0) nedohráno BANÍK OSTRAVA-SLAVIA PRAHA 1:2 (1:0) INTER BRATISLAVA—SLOVAN BRATISLAVA 0:1 (0:0) BOHEMIANS PRAHA-VSS KOŠICE 2:0 (2:0) ZVL ZILINA-JEDNOTA TRENČÍN 3:1 (3:0) LOK. KOŠICE-SKLO UNION TEPLICE 1:0 (1:0) PO NEÚPLNÝCH ŠESTNÁCTI KOLECH: CELKEM DOMA VENKU 1. SLOVAN (1) 16 10 2 4 28:13 22 7 1 0 18:2 3 1 4 10:11 2. TRNAVA (4) 10 9 2 5 29:17 20 7 0 1 18:6 2 2 4 11:11 3. INTER (2] 16 8 4 4 33:22 20 0 1 1 23:8 2 3 3 10:14 4. TRENČÍN (3) 18 9 2 5 30:22 20 7 1 0 19:5 2 1 5 11:17 5. LOK. KOSICE (6) 16 5 7 4 16:16 17 2 5 1 8:6 3 2 3 8:10 6. VSS Košice (5) 15 7 2 6 25:19 16 6 0 2 19:5 1 2 4 6:14 7. ŽILINA (9) 16 6 4 6 25:31 16 5 3 0 19:9 1 1 6 6:22 8. DUKLA (7) 16 7 1 8 21:27 15 5 1 2 14:11 2 0 6 7:16 9. SLAVIA (12) 18 5 4 7 21:25 14 4 2 2 13:10 1 2 5 8:15 10. TEPLICE (8) 18 0 2 8 15:21 14 0 1 1 12:4 0 1 7 3:17 11. SPARTA (11) 15 5 3 7 19:22 13 4 1 2 11:8 1 2 5 8:16 12. OSTRAVA (10) 16 5 3 8 19:23 13 5 1 2 16:8 0 2 6 3:15 13. PLZEŇ (13) 16 2 8 6 18:28 12 2 5 1 12:8 0 3 5 6:20 14. BOHEMIANS (14) 16 2 6 8 16:29 10 2 3 3 11:14 0 3 5 5:15 Referáty jsou na str. 4. Dramatický finiš mladých hokejistů Titul patří Kladnu Opravdu dramatický byl závěr finá­lových bojů dorosteneckého přeboru republiky v ledním hokeji. Po závě-Finále PMEZ házenkářek Kaunas— Roztoky 13:11 (5:5) Bratislava byla dějištěm finálového utkání PMEZ v házené žen. Nepřineslo pěknou házenou, nakonec se prosadily fyzicky zdatnější hráčky Žalgirisu Kau­nas, které tak jako jediné družstvo v osmileté historii této soutěže doká­zaly získat trofej podruhé. Utkání bylo dosti tvrdé, hráčky Roztoku brzo zner­vózněly a nedokázaly proměňovat ani nejvyloženější šance. Branky: Dimajteo­­vá 5, Petkieneová 4, Buzelineeová 2, Vaijtjekunaiteová a Pasvenskieneová po jedné — Hauptmannová 5, Baumannová 4 a Grosseová 2. řečném hvizdu nakonec rozhodly na prvních třech místech vzájemné vý­sledky. Titul si vybojovali mladí hráči SONP Kladno. Motor Č. Budějovice—Tesla Pardubice 6:2 (3:1, 0:1, 3:0). Jihočeši byli po vět­šinu utkání lepším celkem, o jejich hladkém vít?" rozhodla vý­borná -»'r irý dal pět brar ... .lejda, za po­ražené L. a M. Hejdukové. SONP Klad­no—Sn Bratislava 5:2 (U:0, 4:1, 1:1). Kladenským šlo o titul, hráli kolek­tivně, důsledně šli za každým kotou­čem, byli střelecky pohotovější. Bran­a ky: Jakubec a Nový po 2, Vít — Sopko Myšovič. Rozhodčí Pochop a Voj­­pich. KONEČNĚ POŘADÍ ■ RADOST FOTBALISTO BOHEMIANS nad druhou brankou v síti VSS Košice byla tak velká, že do středu svého kroužku vzali i košického Pivarníka (v bílém dresu). Bomba (vlevo) nebyl samozřejmě smutný proto, že neobjímají l jeho — ale spíše z pocitu vlny... 1. SONP Kladno 2. Gottwaldov 3 Č. Budějovice 4. Pardubice 5. Bratislava Foto: Karel Kučera 20:13 8 19:15 6 21:17 8 13:18 2 12:22 0 (JH) Tatranský pohár: SLUNCE PORAZILO SKOKANY Raška všechny soupeře! Tatry začínají stále více přitahovat evropskou špičku klasických lyžař­ských disciplín. Vždyť za dva roky bude v Mlýnické dolině na Štrbském plese uspořádáno mistrovství světa, a tak co nejvíce soupeřů chce poznat všechny tratě i můstky. První takovou příležitostí byl IV. ročník Tatran­ského poháru, ke kterému, vedle našich nejlepších, přijeli reprezentanti devíti evropských zemí. Nejvážněji brali přípravu západní Němci, kteří k nám poslali kompletní olympijské družstvo. Ve švýcarské výpravě nechy­běl ani držitel bronzové medaile z olympijské padesátky Haas. Navzdory vydatným slunečním paprs­kům se podařilo udržet tratě v ideál­ních podmínkách. Všechny soutěže by­ly velmi dramatické, zajímavý byl ze­jména souboj sdruženářů. Škoda že náš Tomáš Kučera musel pro zranění vzdát. »Při jednom sjezdu jsem zaba­­lancoval, nechtěl jsem padnout, prud­ce jsem zapíchl a v tom okamžiku jsem pocítil ostrou bolest v oblasti klíční kosti, kterou jsem měl nedávno zlomenou. Nechtěl jsem riskovat a od­stoupil jsem.« Zajímavý byl i nedělní skok sdruženářů, ve kterém olympij­ský vítěz Keller dominoval čistým sty­lem, vedoucí Polák Gasienica pak vy­rovnaností délek. Nakonec polský re­prezentant zvítězil a dosáhl svého ži­votního úspěchu, vždyť porazil olym­pijského vítěze. Jezero místo dojezdu Vyvrcholením Tatranského poháru měl být skok na velkém můstku. Ne­úprosný sluneční žár však proměnil sníh ve vodu, která zaplavila dojezd a vytvořila na něm hotové jezero. Po­řadatelé ho sice pokryli prkny, na ně navozili sníh, počasí však kvalitě jak­sepatří ublížilo. Naši reprezentanti si však dokázali poradit nejen s nepřízní počasí, ale i se soupeři z NSR, NDR, Rakouska, Itálie, Francie, Maďarska a Polska. Nakonec vyhrál olympijský hrdina Jiří Raška před Matoušem, který měl slabší doskok, ad.: Zrcadlo výsledků Zrcadlo výsledků Muži 15 km: 1. Haas (Švýc.) 47:59, 2 Fajstavr 48:20, 3. Lupták (oba ČSSR) Lyžařská Evropa se přijela podívat na dějiště mistrov­ství světa # Olympijský ví­­těz Keller se musel sklonit před Gasienicou! # V bě­zích dominovali Švýcaři a naše ženy # Zlatý skokan z Grenoblů zakončil sezónu úspěšně 48:37, 4. Wenger 49:31, 5. Koch (oba švýc.) 49:42, 6. Peřina (ČSSR) 50:09. Ženy 5 km: 1. Moudrá 20:54, 2. Barto­šová (obě ČSSR) 21:05, 3. Endlerová (NSR) 21:06. Závod sdružený: 1. Gasienica (Pol.J 437,80, 2. Keller (NSR) 436,80, 3. Fiedor (Pol.J 410,47, 4. Rýgl (ČSSR) 405,40, 5. Kawulok (Pol.) 400,04, 6. Pawlusiak (Pol.) 399,70. Skok prostý: 1. Raška 218,6 (94 a 90 m), 2. Matouš 215,3 (94 a 93), 3. Scharf (NDR) 208,4 (90 a 93,5), 4. Ko­cian (Pol.) 207,8 (90 a 92), 5. Queck (NDR) 207,4 (92 a 89), 6.-7. Baszano (it.) a Macié (Fr.), oba 202,4. JAROŠOVÁ ze Sparty má vše­­chny předpoklady v hráčku světové úrovně. vyrůst Na snímku K. Kučery ji vidíte při pěkném úniku. Vzadu bráni To­­mašovičová. Jde o utkání Spar­ta—Lok. Bratislava. iiiiiiiiiímiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiHiiiiiimiiiiiuuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiii PLENUM ÚSTŘEDNÍ SEKCE LEHKE ATLETIKY Pro federolizaci jednotné organizace Atletická plenárka v Domě kultury kovoprůmyslu na Smíchově byla prvním plenárním zasedáním ústředních sekcí po úterním mimořád­ném zasedání předsednictva ŰV ČSTV. Tato skutečnost dala tedy do vínku jednání svou charakteristiku. Už dávno nebylo jednání na plénu tak bouřlivé jak tentokrát. Ukázalo se však, že při řešení procedurálních otá­zek se zřejmě budeme muset všichni ještě hodně učit — návyky na neda­lekou minulost jsou příliš zakořeněné v myslích všech účastníků. Hlavním bodem jednání bylo vyjádře­ní stanoviska ústřední sekce. Pro co jsou atleti? pro samostatný svaz, nebo pro setrvání v jednotné tělovýchovné organizaci, ale s novou demokratickou strukturou? Dvoudenní jednání dalo jednoznačnou odpověď. Drtivou větši­nou se účastníci pléna vyslovili pro setrvání v jednotné tělovýchovné orga­nizaci (jen jeden hlas proti) a navrhli zároveň ĎV ČSTV řadu opatření, která považují za nutná pro novou struktu­ru organizace. Zasedání se vyslovilo pro vytvoření Československého svazu lehké atletiky, organizovaného plně na základě fede­­rativním, na základě rovnoprávnosti obou našich národů, který by byl čle­nem jednotné tělovýchovné organizace. Stanovisko rovněž přináší řadu námě­tů, jak si atleti představují příští strukturu vrcholného orgánu (ke sta­novisku se vrátíme v příštích dnech). Proto také plenární zasedání vytvořilo komise, které se budou zabývat jak přípravou organizačního statutu svazu (předseda dr. Trkal), tak přípravou konferencí (předseda T. Lieskovský).^ Pro zkvalitnění práce už v letošním roce rozhodlo plénum ustavit příprav­né výbory územních sekcí z dosavad­ních oblastních soutěžních komisí, aby byla zkvalitněna především řídící prá­ce. Dosavadní dvoustupňové řízeni se totiž projevilo právě v lehké atletice velmi negativně. Proto také byly za­mítnuty návrhy na reorganizaci OSK i návrh na systém volby delegátů na celostátní konferenci. Plénum dále po bohaté diskusi od­mítlo projednat návrh koncepce soutěží na léta 1969—1972 a odložilo projed­nání na další plénum v květnu. Roz­hodlo též o znovuzavedení registrace a členské evidence od 1. 1. 1969. V závěru jednání rozhodlo plénum Dva bouřlivé dny v Domě kultury kovoprůmyslu na Smíchově ★ Zvýšení pra­vomoci oblastních komisí na úroveň sekcí ★ Jedno­značné stanovisko sekce k současnému vývoji v ČSTV ★ Rozšíření před­sednictva a pléna sekce pro zlepšení práce předsednictva sek­ce doplnit složení předsednictva o no­vé členy: V. Savčinského, V. Bubíko­­vou, D. Michalka, dr. V. Trkala, M. Zemana a Č. Kohlmanna. V sobotu hned po zahájení odeslali přítomní blahopřejný telegram novému presidentu ČSSR L. Svobodovi. V prů­běhu zasedání obdrželi osobní dopis předsedy ÜV ČSTV doc. dr. Bosáka, v němž vyjádřil své osobní stanovisko k současnému dění. V odpovědi pak plénum vyjádřilo svou důvěru v osobu dr. Bosáka. (kl) Od Olympie k Mexiku Doping = freist! Fotbalové soutěže Jiří Müller rezignuje? str. 3 str. 4 a 5 str. 5 Jak jsem upadl v nemilost str. 7 Plzeň porazila mistry světa str. 8 str. 2

Next