Petheő Kálmán (szerk.): Budapest székesfőváros pénzintézeteinek, vállalatainak, iparosainak és kereskedőinek kettős címtára (1942, Budapest)

Budapest Székesfőváros Pénzintézeteinek, Vállalatainak, Iparosainak és kereskedőinek KETTŐS CÍMTÁRT SZERKESZTI: Dr. PETHKÓ KÁLMÁN ny. kereskedelemügyi minis­teri tanácsos. BUDAPEST MAY JÁNOS NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA M.MUMi'^MOZGAlMI INTÉZET KÖNYvTMA »

Next