Petheő Kálmán (szerk.): Budapest székesfőváros pénzintézeteinek, vállalatainak, iparosainak és kereskedőinek kettős címtára (1942, Budapest)

MAY JÁNOS NYOMDAI MŰINTÉZET RT. Budapest, V., Széchenyi-rkp. 7. — Telefon: 126—364. — Fel­­vezető: Katona József.

Next