Budapest Székesfőváros Közigazgatása az 1906. és 1907. évben (1909, Budapest)

I­ C 190?. BULFIPE5T 5ZÉKE5FŐUÁR05 KÖZIGRZGRTR5R AZ 1906. É5 1907. EURED H 5ZÉKE5FŐUHR05 KÖZIBRZBHTH5I EUKÖnYVE­I­EK □----------------- II. KÖTETE -----------------□ Budapest Székesfőváros Házinyomonm — 1909 —

Next