Budapest Székesfőváros Közigazgatása és Közállapotai az 1908. évben (1913, Budapest)

BUDAPEST 5ZÉKE5FŐUÁR05 KÖZIGF­ZGRTR5R KÖZRLLRPOTRI fiz 1908. ÉURED fl 5ZÉKE5FŐUHR05 KÖZIGflZBHTHSl ÉVKÖNYVEIHEK □------------------- IIl. KÖTETE -------------------□ BUDAPEST SZÉKESFŐUflROS Hfizi nyomofiifi — 1913 —

Next