Koffler Károly (szerk.): Ipari címtár, 1935 (1935, Budapest)

A szerkesztés munkálatai lezárattak 1935. július 1. Ez a könyv magyar gyártmányú papiroson készült. Minden jog fenntartva. Sajtóhibák a Betűrendes Cégmutatóban: Otthon”-nyomda (Kis Iván), Budapest, IX., Lónyay-ucca 50. Telefon: 87-2­87. . oldalon: Alfa szerszám* és lakatosárugyár. He­­lyesen: Alfer szerszám- és lakatosá­­rugyár. oldalon: Dant Rezső. Helyesen: Dant Rezső. . oldalon: Dallwitz Károly műesztergályos. Hel­ye­sen: Gallwitz Testvérek mveszter­ gályosok. Budapest, IV., Párisi u. 9. Tel: 89*2*50. Elefántcsont dísztárgyak, billiárdgolyók, dákó, sakk, dominó, borostyánszipka, séta­bot különféle kivitelben. 163. oldalon: Kender*, juta* és textilipar rt. Helye* sen: Kenderjutat és textilitipar rt. 198. oldalon: •Schuller József rt Helyesen: Schuler József rt

Next