Rubinek Gyula (szerk.): Magyarországi gazdaczímtár (1912, Budapest)

MAGYARORSZÁGI GAZ­DACZÍ­MTÁR MAGYARORSZÁG, HORVÁT- ÉS SZLAVONORSZÁGOK 100 KÁT. HOLDON FELÜLI BIRTOKOSAINAK ÉS BÉRLŐINEK CZÍM­­JEGYZÉKE, AZ EGYES MEGYÉK RÉSZLETES MONOGRÁFIÁJÁVAL AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE ZSITVABESSENYŐI RUBINEK GYULA Japi Egyesület iorgatója --------------------------------------------KIADJA AZ ORSZ. MAGYAR ------------­------------------------------------­MINDEN JOG FENNTARTVA GAZDASÁGI EGYESÜLET ARA 60 KORONA -------------------------------------------- KÖNYVKIADÓVÁLLALATA ------------------------------------------­SCHEMATISMUS DER GRUNDBESITZER UNGARNS ADRESSBUCH DER ÜBER lOO KATAST.-JOCH BESITZENDEN GRUND­BESITZER UND GUTSPACHTER UNGARNS, KROATIENS UND SLAVONIENS, MIT AUSFÜHRLICHER MONOGRAPHIE DER EINZELNEN KOMITATE IM AUFTRÄGE DES UNG. LANDES - AGRIKULTURVEREINS REDIGIERT VON JULIUS RUBINEK VON ZSITVABESSENYŐ DIREKTOR DES UNO. LANDES-AGRIKULTURVEREINS --------------------------------------------HERAUSGEGEBEN VOM VER- ----------------------------------------------------­ALLE RECHTE VORBEHALTEN LAG DES UNGARISCHEN PREIS 60 KRONEN LANDES-AGRIKULTURVEREINS ‘'PÁTRIA'’ IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDAPEST, IX., ÜLLŐI­ ÚT 25.

Next