A Magyar Szent Korona országai területén üzemben levő távbeszélő-hálózatok előfizetőinek betűrendes névsora 1913. deczember (1913, Budapest)

1?¥t «V K­ft.UjjrKi BUDAPESTI M. KIR. T 73 POSTA- ÉS TÁVIRDAIGAZGATÓSÁG HIVATALOS KIADÁS. A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAI TERÜLETÉN ÜZEMBEN LEVŐ TÁVBESZÉLŐ-HÁLÓZATOK ELŐFIZETŐINEK BETŰRENDES NÉVSORA'* 191. deczember. 1. A központot csengetéssel kell felhivni és csengetés után a mozgóhorgon levő kagylót a fülhöz kell emelni.1)­2. Az összeköttetést az előfizető neve elé írt számmal, tagolva és érthetően kell kérni. 3. A központ köteles a bemondott számot azonnal ismételni. 4. A tűzoltóság, a mentők és a rendőrség állomásai, úgyszintén a vízvezetéki igazgatóság állomása, valamint az utolsó névsor kiadása után bekapcsolt új állomások névvel kérhetők.­­8. Ha a csengő megszólal, vagyis ha minket hívnak, a hallgató-kagylót a fülhöz emelve kell jelentkezni. 6. Beszélgetés közben nem szabad csengetni. 7. A beszélgetés befejezését rövid csengetéssel kell jelezni.2) 8. Beszélgetés befejezésével a hallgató-kagylót a mozgóhorogra kell akasztani. *) Megjegyzés: A közös teleprendszerű hálózatokban a központot akként kell felhívni, hogy a hallgató-kagylót a mozgóhorogról fülünkhöz emeljük és ezen helyzetben várjuk be a köz­pont jelentkezését. *) A közös teleprendszerű hálózatokban a beszélgetés befejezését a kagylók visszahelyezésével jelzik. Megjelenik június és dec­ember hónapokban. *) MEGJEGYZÉS: A budapesti és környékben távbeszélő-hálózat elő­fizetőinek névsora külön füzetben adatott ki, mely a távbeszélő használatára vonatkozó tudnivalókat és szabályokat is tartalmazza.

Next