Talpassy Tibor et al. (szerk.): Szövetkezeti kompasz az 1948-49. évre (1948, Budapest)

A Magyar Kereskedelem és Szö­vetkezetügyi Minisztérium 104.835/ 1948. sz. engedélyével jóváhagyva. Összeállították: Talpassy Tibor, min. tanácsos, Radó Sándor, Vajda Al­bert és Vajda Gyula min. oszt. ta­nácsosok, Kovács Pál, min. titkár. Felelős kiadó: RADÓ SÁNDOR miniszteri osztálytanácsos. 1940. — 45200. Légrády-nyomda, Budapest. Felelős igazgató: Agárdi Károly.

Next