Confessio, 1977 (1. évfolyam, 1. szám)

1977 / 1. szám

A tartalomból Vallomás és hitvallás Egyházak a szocializmusban Út a szolgáló egyház teológiájáig A huszadik század keresztyénsége Hippik ott és itt Cigányok az egyház ,,körül”? A múlt keresztyén respublikái A többször elfelejtett alapító Budai Parmenius István hálaadó éneke Levélrészletek az „Én vagyok” keletkezéséről A Homokvilágtól a Jelenések könyvéig Mit köszönhetett kálvinistaságának Móricz Zsigmond Könyvekről Gy. Szabó Béla fametszetei KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Next