Confessio, 1978 (2. évfolyam, 1-4. szám)

1978 / 1. szám

A tartalomból ’ TOI Egyházunk neve Van-e helye a hitnek a szocialista társadalomban? A keresztyénség és a szekularizált világ Kerekasztal konferencia: Zsinati tanítás 1967. Buda Béla, H. Sas Judit, Kocsis Elemér, Harsányi István írásai A házasság viharban - de nem süllyed Bátor férfi - türelmes nő ? Új szövetség a férfi és a nő között A párkapcsolat Tűnődések és észrevételek Széchenyi István naplójának fordítása közben Levélváltás az ötvenéves Ady körül Barth Károly vallomásai Mozartról Sinka István önéletírásából író találkozása egy gyülekezettel Egy aradi vértanú utolsó órái Szociális kérdések Kálvin igehirdetésében Könyvekről Koncz Zoltán rajzai KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Next