Confessio, 1980 (4. évfolyam, 1-4. szám)

1980 / 1. szám

A tartalomból Világprotestantizmus és békefeladat Latin-amerikai helyzet és az egyházak Bethlen Gábor uralkodásának első szakasza A nagyenyedi kollégium és Debrecen Sárospataki csillagok Mennyező asztalosok templomdíszítő művé­szete Szabó Magda igaz törvénye Arcképvázlat egy zenetudósról Arany János a nagykőrösi tanár Szántó György Hajdútáncának ismeretlen részlete Szigeti Jenő: Kiss Lajos három levele írók ébresztése: Dienes Lajos, Gulyás Pál, Erdélyi József Karácsony Sándor emlékezete Elfelejtett fabulák elfelejtett írója Az álorcás magyar és keletkezése Versek Könyvszemle KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ Mt

Next