Confessio, 1981 (5. évfolyam, 1-4. szám)

1981 / 1. szám

A tartalomból Keresztyén hittan ma Egy lépés előre a marxista-keresztyén párbe­­ széd útján Nukleáris mitológia ? A 16. század lelkivilága és a reformáció Protestáló hit és küldetéses vétó Egy gályarab élete közelről Forradalmár lelkész 1848-ban Bartók Béla és Szabó Dezső egymásról Bibó István és a demokrácia Készül a Szabó Dezső-bibliográfia és -iko­nográfia A Bethlen Gábor-jubileum könyvei Az orvostörténet nagy örege Péter és a pápaság Versek, fametszetek, fényképek, Karacs Ferenc egy metszete KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Next