Confessio, 1985 (9. évfolyam, 1-4. szám)

1985 / 1. szám

A tartalomból: Az Isten és a haza szolgálatában A korszerűbb lelkészképzésért közösségben és kapcsolatban Értelmüket vesztett életek gyógyítása A világ jövője és a vallás A protestáns-marxista párbeszédről Falusi protestáns gyülekezetek gondjai A kátékiadó Tótfalusi Kis Miklós Áprily Lajos ismeretlen verseiből Hamvas Béla: Stonehenge, a szikla eksztázisa Fülep Lajos és Tálasi István emlékezete Találkozások Cs. Szabó Lászlóval Szabó Dezső ismeretlen levelei, periratai és elkobzott cikke Képzőművészet: A szegények Bibliájától - Gustave Daré Bibliájáig Film- és rádiókritika, könyvszemle il KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Next