Confessio, 1990 (14. évfolyam, 1-4. szám)

1990 / 1. szám

A tartalomból Bibó István-est a Ráday Kollégiumban Bárczay Gyula, Göncz Árpád, Litván György, Rosdy Pál, Szesztay András, Vass Csaba, Vályi Nagy Ervin hozzászólásai Bibó István Uchronia c. vitairatához Az egyház mai feladatai Kocsis Elemér püspök amerikai útjáról NDK-menekültek között Az Európa­ Tanács jelentése a romániai kisebbségekről Gróf Teleki László (1912— 1962) Dokumentumok Pap Lászlóról Az ÁEH egyházpolitikája 1957-ben A megújulás teológiai feltétele Szépmívesség: Fodor András, Káldi János, Nagy Gáspár, Pákolitz István (vers), Nikolits Árpád (elbeszélés); Cs. Gyímesi Éva (esszé); Nagy Gáspár (interjú) ’90 . KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Next