Confessio, 1993 (17. évfolyam, 1-4. szám)

1993 / 1. szám

A tartalomból: Mélylélektan a bibliaértelmezés szolgálatában A beteggyógyítás mint egyházi szolgálat Az egyháztagság megújítása és megújulása Szépmívesség: Albert Zsuzsa, Káldi János, Kiss Tamás, Magyari Barna, Mécs László, Nádasdi Éva, Szilágyi Ferenc, Tóth István, Varga József (vers); Jékely Zoltán (műelemzés); Jókai Anna (emlékbeszéd); Nikolits Árpád, Marguerite Yourcenar (elbeszélés); Parancs János (köszöntés); Tóth-Máthé Miklós (interjú); Bényei József, Vajay Szabolcs (tanulmány) A református délvidéki menekültmisszió A KIÉ egykori titkáráról A református vallásosság és az adventizmus Fekete Csaba Ákos grafikái Világi zsoltár - három felvonásban Könyv- és folyóiratszemle KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFROMÁTUS EGYHÁZ

Next