Confessio, 1994 (18. évfolyam, 1-4. szám)

1994 / 1. szám

Hegedűs Lóránt: Együtt az életért, együtt az egyházért, együtt Isten országáért A magyar református egyház jövőjéről (Kálmán Attila és Ritoók Zsigmond) Szépmívesség: Balla László, Féja Géza, Fodor András, Jobbágy Károly, Káldi János, Kiss Tamás, Szilágyi Ferenc, Turcsány Péter, William Wordsworth (vers); Gyökössy Endre, Tóth-Máthé Miklós (elbeszélés); Tóth István, Török István (tanulmány) Harsányi András 80 éves Emlékezés Vályi Nagy Ervinre, Lőrincze Lajosra, Szilassy Aladárra és Trócsányi Dezsőre Az 1956-os forradalom megtorlása a Magyarországi Református Egyházban Vallás és egyház a rendszerváltás után Magyarországon Erdélyi és amerikai református lelkész vallomása Színikritika és könyvszemle KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Next