Confessio, 1995 (19. évfolyam, 1-4. szám)

1995 / 1. szám

A tartalomból: Egyház és társadalom az Újszövetségben Kultúra és keresztyénség Féja Géza és Pákolitz István verse Luis Sepúlveda - avagy a valóság mágiája... Szabó Dezső kálvinizmusa Megemlékezés Maróthi Györgyről és Unghváry Sándorról A Biblia a családról Körösi Csoma-zarándoklatok Indiában Nemeskürty István írása Attila királyról Újabb dokumentumok Szent-Györgyi Albert családjáról A „Búslakodó Géniusz” - Antonio Canova remekműve Gyomron Színikritika, könyv- és folyóiratszemle KIADJA A MAGYARORSZÁGI C­É L KÖNypN. 16n' *\

Next