Confessio, 1997 (21. évfolyam, 1-4. szám)

1997 / 1. szám

A tartalomból: Für Lajos főgondnoki és Bölcskei Gusztáv püspöki székfoglalója Isten után legfőbb törvény­­ az Élet (Hegedűs Lóránt) A nyugati református diaszpóra mai krízise Az egyház nemzetfenntartó szerepe Erdélyben Média és etika a bibliai üzenet fényében A protestáns templomépítészet jellegzetes vonásai Két modern finn költő: Helvi Juvonen és Paavo Haavikko Honfoglalás (Koltay Gábor filmkölteményéről) Könyv- és folyóiratszemle KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Next