Confessio, 2000 (24. évfolyam, 1-4. szám)

2000 / 1. szám

A tartalomból: Egységünk és különbözőségeink Krisztusban Az emberi jogok protestáns etikai értelmezése A magyar kálvinizmus hatása századunkban Az amerikai magyar református egyházak jövőképe Pál és az „antijudaizmus” A német racionalizmus esztétikájának teológiai értelmezése Jókai Anna: Albert Gábor köszöntése Beszélgetés Ujfalussy József zenetudóssal, Udvaros Béla rendezővel Bod Péter lexikonprózája Zenekritika, képzőművészet, könyvszemle KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Next