Confessio, 2002 (26. évfolyam, 1-4. szám)

2002 / 1. szám

A tartalomból: Globalizáció Közép- és Kelet-Európában Processus Confessionis (Tamás Bertalan) Globalizáció kelet- és közép-európai perspek­tívából: emberi fejlődés és a szociális politika változásai (Robert McIntyre) Európa lelke (Lukács László) A globalizáció moszkvai szemszögből (Vsevolod Chaplin) Az öt munkacsoport beszámolója A konferencia zárónyilatkozatai, ajánlásai Szépmívesség: Békési Gyula és Pardi Anna verse; Tóth-Máthé Miklós elbeszélése; Végh Károly tanulmánya Kossuth Lajos és az angol nyelv (Berényi Zsuzsanna Ágnes) Az egyház tanúságtétele a posztkrisztiánus Észak-Amerikában (Darrel J. Guder) Havadtőy Sándor igehirdetése a Szabad Európa Rádióban (Beke György) Előbb és később a Tórában (Karasszon István) Emlékülés Molnár Ambrus tiszteletére Református énekek a Zeneakadémián Madách Mózese az Evangélium Színházban Könyvszemle 2002. KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Next