Baczka-Madarasi Kis Bálint: Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban (1895)

AZ ÁRPÁDOK KIRÁLYI VÉRE MAGYARORSZÁG CSALÁDAIBAN. B­aczka­ madarasi KIS BÁLINT cs. és kir. kamarás, a Ferencz József-rend lovagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató v. tagja. ÖTVENHÉT NEMZEDÉKRENDI TÁBLÁVAL. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA, 1895.

Next