Csizmadia János (szerk.): A Bartakovich-, Justh-, Rudnay- és Rudnyánszky-családok és részben azok rokonsága (Késmárk, 1905)

A BARTAKOVICH-, JUSTH-, RUDNAT­RU­DNYÁNSZKY-CSALÁDOK ÉS RÉSZBEN AZOK ROKONSÁGA. összeállította : CSIZMADIA JÁNOS. ARA 3 KOR. A HŰ TISZTA JÖVEDELMÉNEK 50 "/„ A „MAGY. VÖRÖS KERESZT-EGYLETNEK", 50"/,, A „F. M. K. E.‘‘-NEK JUT. --------------------------------------------­ KÉSMÁRK 1905. NYOMATOTT LAUTER PÁL KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents