Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai (Budapest, 1910)

EREDETI RÉSZLETEK GRÓF PÁLFFY-CSALÁD OKMÁNYTÁRÁHOZ 1401—1653 . GRÓF PÁLFFYAK ÉLETRAJZI VÁZLATAI IRTA JEDLICSKA PÁL: PRAELATUS, ESZTERGOMI KANONOK, ÉRSEKI HELYNÖK BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1910.

Next