Szöllősy Kálmán: A felsőszöllősi Szöllősy-család krónikája (Budapest, 1911)

n FELSŐSZÖLLŐSI SZÖLLŐSY-CSftLftD KRóniKrtjn IRTFS: SZÖLLŐSY KHLJVmr­ OKL. MÉRNÖK BUDAPEST Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság nyomása 19­11

Next