Matunák Mihály: A magyarbéli Bosnyák-család története (Körmöczbánya, 1895)

A MAGYARBÉLI BOSNYÁK-CSALÁD TÖRTÉNETE. A BUDAPESTI KÖZP. NÖVENDÉKPAPSÁG M. E. I. ISKOLÁJA ÁLTAL A FRAKNÓI-DIJJAL JUTALMA­ZOTT PÁLYAMŰ. IRTA : MATUNÁK MIHÁLY. KÜLÖNLENYOMAT A BUDAPESTI KÖZP. NÖVENDÉKPAP­­SÁG M. E. I. ISKOLÁJA MUNKÁLATAINAK 55. ÉVFOLYA­MÁBÓL. KÖRMÖCZBÁNYÁN NYOMATOTT JOERGES ÁGOST ÖZV. ÉS FIÁNÁL 1895-

Next