Dr. Illéssy János: A Mikófalvi Bekény család leszármazása és története (Budapest, 1902.)

A MIKÓFALVI BERÉNY CSALÁD LESZÁRMAZÁSA ÉS TÖRTÉNETE. A CSALÁD MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA DR. ILLÉSSY JÁNOS. (CZÍMERRAJZZAL ÉS FÜGGELÉKÜL A NEMESLEVÉLLEL.) BUDAPEST, 1902. „HUNNIA" KÖNYVNYOMDA.

Next