Bölöny László: A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története (Kolozsvár, 1903)

A NAGYBÖLÖNI BÖLÖNY-CSALÁD (BEWLEWN NEMZETSÉG) TÖRTÉNETE. ☆ IRTA ÉS KIADTA (KÉZIRAT GYANÁNT 100 PÉLDÁNYBAN) NAGYBÖLÖNI BÖLÖNY LÁSZLÓ. * KOLOZSVÁR, NYOMATOTT AZ „ELLENZÉK“-KÖNYVNYOMDÁBAN 1903.

Next