Palásthy Pál: A Palásthyak II. (Budapest, 1891.)

A PALÁSTH­YAK. * KIADJA PALÁSTHY PÁL SAREPTAI FÖLSZENTELT PÜSPÖK, ESZTERGOMI KANONOK. II. KÖTET, BUDAPEST. NYOMATOTT A „HUNYADI MÁTYÁS“ INTÉZETBEN, 1891.

Next