Nagy Imre: A Pécz nemzetség örökösödési pere 1425-1433. (Budapest, 1892.)

A PÉCZ NEMZETSÉG ÖRÖKÖSÖDÉSI PERE 1425—1433. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS NAGY IMRE RENDES TAGTÓL. (Olvastatott a II-ik osztály 1892. okt. 10-iki ülésén.) BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA, 1892.

Next