Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai (Szombathely, 1901)

Nagy György. (Halász Regina). Lajos-Emanuel. Károly-Antal. Borbálya-Etelka. (Hátzky Franciska). (Wurzenberger József). Jenő. (Pippán Melanie). György. Sándor-Ferencz. A felső-eőri Nagy-ok közül való azon Nagy Ferencz is, aki 1800 előtt Bögötön lakott. Nagy. (Mesterházi). A család Sopron vármegyéből származott át hozzánk. A család nemzedékrendje néhány izén a következő: Nagy Zsigmond. László, Lócs. (Kubovics Zsuzsánna). László, Vadosfa. (Radó Juliánna). Lajos, Molnári. Károly. Sándor. Zsigmond. (Eölbey Petronella). László. Emilia. (Bárdossy László). 1738-ban még mesterházi Nagy Sándor és Pál emlittetnek a vármegye kétségtelen nemesei között. Ezeken kivül még számos hasonló nevű családja van a várme­gyének, melyek itt következnek: Nagy György, 1647. Meszlen. — Nagy András, 1649. (Armalista). — Nagy Pál, 1662. (Armalista). — Nagy Péter, 1676. (Armalista). Nagy István, 1687. vármegyei főjegyző. Nagy János, György és Péter, 1738. Szent-Ivánfa. — Nagy Mihály, 1733. Kis-Paty. — Nagy Ferencz, 1733.Fűzfő. — Nagy István, 1733. Meszlen. — Nagy, máskép Borbély Ádám és Gáspár, 1733. Meszlen és Bárdos. — Nagy Sándor, Nagy Boldizár és István, Istvánnak fiai, 1733. Bőd. — Nagy István és Gáspár, Nagy János, másik Nagy J­á­n­o­s, 1733. Kolta. — Nagy Ján­o­s, Nagy Pál és István, másik Nagy János, Nagy Ferencz és János, 1733. Kisfalud. — Nagy Ferencz és Ádám, 1733. Nemes-Hollós. — Nagy (Felső-Büki) István idősebb, Fere­n­c­z, La­j­o­s, 1733. — Nagy (Szalapatakai) J­ózsef, János, 1733. — Nagy István, 1733. Táplánfa. — Nagy And­r­ás, 1733. Duka. — Nagy Ferencz, 1733. Mesteri. — Nagy Ferencz, 1733. Simonyi. — Nagy Dániel, 1733. Magasi. — Nagy György, 1733. Magasi. — Nagy Mihály, 1733. Vönöczk. — Nagy János, Nagy Pál, 1733 Zsuzsanna. Ignácz. József. Ignácz. Ferencz. Zsigmond. (Bezerédj T­erézia) János. János. László. *53 J? tt S-SS----­S3 v cp 2 CSJ György. Ferencz. Egy halva.

Next