Kempelen Béla: Magyar nemesi évkönyv (Budapest, 1923)

Előszó

ELŐSZÓ Az 1911. megindult „Magyar Nemes Csalá­dok" című munkám 1915-ig eljutott a IX-ik kötetig s ebben az S betűig. A háború okozta egyre fokozódott drágaság azonban a kiadó „Grill Károly könyvkiadó-vállalata" céget arra az elhatározásra kényszeritette, hogy a még hiányzó XXXII. s a pótkötetek kiadását elha-lassza. Az Sz—Z betűs, valamint az eddigi 9 kötetben hiányosan ismertetett családoknak munkámban leendő tárgyalása tehát várja a „jobb időket". Miután azonban épen ezen családok részéről mind élénkebben nyilatkozik meg az az óhaj, hogy családjuk ismertetése valamely gyűjte­ményes műben mielőbb megjelenjék, „Nemesi Évkönyv" cím alatt olyan sorozatos munka kiadására határoztam el magam, mely egyrészt a „Magyar Nemes Családok" kiegészítését, más­részt pedig eddig megjelent köteteinek pótlását célozza.

Next