Családi Lapok, 1858-1860 (Új folyam, 2. kötet, 1-4. szám)

1858 / 1. füzet

TUDOMÁNYOS ÉS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRAT — ---------­ A VALLÁS-ERKÖLCSI MI­VELTSÉG ÉS KILTZX. HITÉLET EMELÉSÉRE .............'X9QA0e*'............. KIADJA s5)na(Da^1 Eaaam PEST HERZ JÁNOS NYOMDÁJÁBAN. 1858.

Next