Családi Lapok, 1858 (Új folyam, 1. kötet)

TUDOMÁNYOS ÉS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRAT A VALLÁS-ERKÖLCSI MIVELTSÉG N­A.TII. HITÉLET EMELÉSÉRE KIADJA s iá na © a v t EáaiDiiii « # S é 8#««» PEST HERZ JÁNOS NYOMDÁJÁBAN. 1858. «...

Next