Meteor Csillagászati Évkönyv 1993 (Budapest, 1992)

A MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET várja tagjai sorába mindazokat, akiket a csillagászat bármely területe érdekel! Ki­adványainkkal, rendezvényeinkkel, tanácsainkkal segítjük tagjainkat és az érdeklő­dőket, hogy csillagászati ismereteket sajátítsanak el, megfigyeléseket végezzenek, műszereket építsenek és kapcsolatot teremthessenek a hasonló érdeklődésű ama­tőrcsillagászokkal. A rendes tagdíj 1993-ra 600 Ft, mely összegért illetményként küldjük az 1993-as Meteor csillagászati évkönyvet és az egyesületi életről tájékoztató körleveleinket. A pártoló tagdíj 1993-ra 1200 Ft. Pártoló tagjainknak az 1993-as Meteor csilla­gászati évkönyv mellett Egyesületünk Meteor c. havi folyóiratát is biztosítjuk, mely az egyetlen biztos kapocs a magyar amatőrcsillagászok között. Tagjaink valamennyi kiadványunkhoz olcsóbban juthatnak hozzá, rendezvényeinken jelentős kedvez­ménnyel vehetnek részt. Meteor - az MCSE lapja A Meteor havonta 48 oldalon tájékoztat a csillagászat legújabb eredményeiről, a Magyar Csillagászati Egyesület tevékeny­ségéről, programjairól. Tanácsokat ad csillagászati megfigyelések végzéséhez, távcsőépítéshez, számítógépes progra­mok készítéséhez. Az érdeklődők bekap­csolódhatnak rovataink munkájába (Nap, Hold, bolygók, üstökösök, változócsilla­gok megfigyelése stb.), díjtalanul közölhe­tik apróhirdetéseiket. Kérjen ingyenes mutatványszámot a Magyar Csillagászati Egyesülettől! Címünk: 1461 Budapest, Pf. 219. Évközbeni belépők, előfizetők számára a Meteor számait visszamenőleg megküldjük! Csillagászati táborok, észlelőhétvégék Nyári csillagászati táborainkat Ráktanyán, a Bakonyban tartjuk. Zavaró fényektől távoli megfigyelőhelyünk az érdeklődők számára kitűnő lehetőséget biztosít az ég­bolttal való ismerkedéshez, az amatőrcsillagászok pedig nyugodt körülmények kö­zött folytathatnak vizuális és fotografikus megfigyeléseket. Ifjúsági táborainkat a csillagászat iránt érdeklődő, de komolyabb ismeretekkel még nem rendelkező kö­zépiskolás korosztály számára szervezzük. Évente megtartott észlelő­-távcsőépítő táborunk az ország amatőrcsillagászai számára kiváló lehetőséget nyújt megfigye­lések végzésére, tapasztalatszerzésre, műszereik fejlesztésére.

Next