Cukoripar, 1980 (33. évfolyam, 1-4. szám)

1980-01-01 / 1. szám

TARTALOM Dr. Lukács L., Pócsy F-né, Zana J.: összehasonlító fajtakísérletek 12 fajtával 1978-ban — — — — — — — — — — 1 Dr. Lukács L.: Cukorrépa tartós tárolási kísérletek 1978/79 — — 4 Dr. Hangyái K., dr. Lásztity R.: A cukorrépa tárolás alatti válto­zásainak vizsgálata. II. A nitrogéntartalmú nemcukoranyagok anyagcseréje — — — — — — — — — — — — 9 Fényes Á.: Cukorgyári energiagazdálkodás rendszerszemléletű optimalizálása — — — — — — — — — — — — 14 Komlóssy Z.: A cukorminőség javításának kérdései — — — — 18 Nagymihály F., Gerse J.: Cukorgyárak összehasonlítása matematikai módszerrel — — — — — — — — — — — — — 26 Juhász K.: Turbógenerátor hűtési rendszerének tökéletesítése a Sarkadi Cukorgyárban — — — — — —­­— — — — 30 Dr. Vigh A.: A cukor kristályosításának elméleti kérdései — — 34 Wertán P.: Energiagazdálkodás — — — — — — — — — 39 С ОДЕРЖАНИЕ Д-р Л. Лукач. Ф. Почи, И. Зама: Эксперименты по сопоставлению сортов с 12 сортами в 1978 г............................................................................................................................................ 1 Д-р Л. Лукач: Эксперименты по длительному хранению сахарной свеклы .. 4 Д-р К. Хандьал, д-р Р. Ластить: Анализ изменения сахарной свеклы при её хранении. II. Метаболизм азотных несахаров ................................................................... 9 А. Фенъеш;Оптимализация энергохозяйства сахарного завода .............................. 14 3. Комлоши: Вопросы повышения качества сахара ................................................................... 18 Ф. Надьмихай, Й. Герше: Математический метод сравнивания сахарных заводов .............................................................................................................................................................................. 25 К. Юхас: Усовершенствование охлаждающей системы турбогенератора ... 30 Д-р А. Виг: Теоретические вопросы кристаллизации сахара ........................................... 34 П. Вертан: Энергохозяйство ................................................................................................................................. 39 C ONTENTS Dr. L. Lukács, Mrs. F. Pócsy, J. Zana: Comparative investigations with 12 varieties in 1978 ......................................................................................................................................... 1 Dr. 1j. Lukács: Examination of long lasting storage for sugar beets ... 4 Dr. К. Hangyái, Dr. P. Lásztity: Examinations of changes during storing the sugar beets, II. Metabolism of nonsugars of nitrogen content ... 9 Á. igényes: Optimation of power engineering in the sugar factory.................. 14 Z. Komlóssy: Improving the sugar quality................................................................................... 18 F. Nagymihály, J. Oerse: Comparation of the sugar factories by a mathe­matical method .................................................................................................................................................... 25 K. Juhász: Improving the cooling system of a turbogenerator........................ 30 Dr. A. Vigh: Principles of sugar crystallization..................................................................... 34 P. Wertán: A short summary for possibilities of power economy in the sugar factory .......................................................................................................................................................... 39 INHALT Dr. Ту. Tyukács, Frau F. Pócsy, J. Zana: Vergleichende Sortenversuche mit 12 Züchten in 1978 ............................................................................................................................ 1 Dr. Lukács: Versuche der Dauerlagerung der Zuckerrüben................................... 4 Dr. K. Hangyái és Dr. P. Lásztity: Untersuchung der Veränderungen der Zuckerrüben während der Lagerung, 11. Stoffwechsel der stickstoffhaltigen Nichtzucker ....................................................................................................... 9 Á. Fényes: Optimierung der Energiewirtschaft in der Zuckerfabrik .... 14 Z. Komlóssy: Verbesserung der Zuckerbeschaffenheit.................................................... 18 F. Nagymihály, J. Oerse: Vergleich der Zuckerfabriken mittels mathe­matischer Methode .......................................................................................................................................... 25 K. Juhász: Vervollkommnung des Kühlsystems von einem Turbogene­rator .................................................................................................................................................................................. 30 Lr. A. Vigh: Theoretische Grundlagen der Zuckerkristallisation .................... 34 P. Wertán: Energiewirtschaft ........................................................................................................................ 39 XXXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1980. JANUÁR—MÁRCIUS A szerkesztésért felel: dr. Vigh Albert Felelős kiadó: Siklósi Norbert igazgató Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-285. Levélcím: Postafiók 223. 1060 Külföldön terjeszti a „Kultúra” Külkereskedelmi Vállalat, Budapest, Postafiók 149. H—1389 Egyes szám ára: 20.— Ft Szerkesztőség címe: Budapest XIV., Komócsy u. 39—41. Telefon: 632-000 1141 Csekkszámlaszám: Cukoripari Vállalatok Trösztje 216-12675 80. 00 097 Petőfi Nyomda, Kecskemét HU ISSN ООН — 2720 Szerkesztő bizottság: Dr. Vigh Albert szerkesztő, Dr. Hangyái Károly, Krieger Ödön Pintér Pál, Schottner Károly, MÉTE Cukoripari Szakosztály titkára Dr. Vukov Konstantin, Wertán Pál szerkesztők: Dr. Zsigmond András

Next

/
Thumbnails
Contents