Cukoripar, 1989 (42. évfolyam, 1-4. szám)

1989-01-01 / 1. szám

TARTALOM Dr. Eörs T., Kollár J.: A EUF talajvizsgálatos tullni szaktanácsadás................. 1 1 Prof. dr. F. Teschner­­.................................................................................................... 8 Strausz J.: 75 éves az Ercsi Cukorgyár...................................................................... 9 Dr. Wagner M.: A 75 éves Sarkadi Cukorgyár múltjából...................................... 10 Salánki I.: 100 éve kezdődött a magyar cukoripar fejlődése.............................. 13 Szécsy L.: A Szolnoki Cukorgyár jubilál............................................................. 16 Tömördi M., Vojtek A., Némethné: Lerakódásgátlás a cukoripari bepárlóban . 18­­ Dr. Hangyái K.­­, dr. Zsigmond A.: A görög cukoripar........................................ 24 Wertán P.: Hotranszmisszió......................................................................................... 27 Salánki­­.: A Szerencsi Cukorgyár történetéből X. Répatermesztés korszerűsítése 30 СОДЕРЖАНИЕ Д-р. T. Ери, Й. Коллар: Консуьтация свекловодов на основе исследования почв электроультрафильтрацией...................................................................... 1 Я. Штраус: 75 лет сахарному заводу ЭРЧИ........................................................ 9 Д-р. М. Вагнер: 75 лет сахарному заводу ШАРКАД........................................ 10 И. Шаланки: 100 лет тому назад началось динамическое развитие венгерс­кой сахарной промышленности........................................................................ 13 Л. Сечи: Юбилей сахарного завода СОЛЬНОК................................................. 16 М. Тёмёрди, А. Войтек, К. Немет: Торможение образования накипи в выпарке сахарного завода................................................................................... 18 I Д-р. К. Хангъял7\ д-р. А. Жигмонд: Сахарная промышленность Греции . . 24 II. Вертан: Теплопередача.......................................................................................... 27 И. Шаланки: Из истории сахарного завода СЕРЕНЧ X. Модернизация свекловодства........................................................................................................... 30 CONTENTS Dr. Т. Eőri, J. Kollár: Advising method based on EUF soil analyses............. 1 J. Strausz: 75 years of the Sugar Factory Ercsi................................................. 9 Dr. M. Wagner: Out of the past of the Sugar Factory Sarkad......................... 10 /. Salánki: 100 years of development.................................................................. 13 L. Szécsy: Anniversary of the Sugar Factory Szolnok...................................... 16 M. Tömördi, A. Vojtek, Mrs. L. Németh: Inhibition of scale formation........... 18 I Dr. K. Hangyái, \ Dr. A. Zsigmond: Sugar Industry in Greece......................... 24 P. Wertán: Heat transmission............................................................................. 27 I. Salánki: Out of the history of the Sugar Factory Szerencs, X. Modernization of beet growing............................................................................................. 30 INHALT Dr. T. Eőri, J. Kollár: EUF Beratung, basiert auf Bodenuntersuchungen........ 1 J. Strausz: 75 Jahre der Zuckerfabrik Ercsi.............................................................. 9 Dr. M. Wagner: Aus der Geschichte der 75-jähringen Zuckerfabrik Sarkad.. . 10 I. Salánki: Vor 100 Jahren hat eine grössere Entwicklung in der ungarischen Zuckerindustrie begonnen..................................................................................... 13 L. Szécsy: 75 Jahre der Zuckerfabrik Szolnok......................................................... 16 M. Tömördi, A. Vojtek und Frau L. Németh: Ablagerungshemmung im Ver­dampfer der Zuckerfabrik..................................................................................... 18 I Dr. K. Hangyái, \ Dr. A. Zsigmond: Dir griechische Zuckerindustrie................. 24 P. Wertán: Wärmetransmission.................................................................................... 27 I. Salánki: Aus der Geschichte der Zuckerfabrik Szerencs, X. Modernisierung des Rübenanbaues.................................................................................................... 30 Szerkesztőbizottság: Dr. Vigh Albert fel.­szerkesztő, Dr. Fábián Károly, Dr. Hangyái Károly, Jetter János, Krieger Ödön, Dr. Magassy Lajos, Schottner Károly, MÉTE cukoripari szakosztály titkára Dr. Vukov Konstantin, Wertán Pál szerkesztő, й Ш Ш XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1989. JANUÁR -MÁRCIUS A szerkesztésért felelős: dr. Vígh Albert A szerkesztőségeimé: 1141 Budapest, Komócsy u. 39—41. Telefon: 632-000. Csekkszámlaszám: Cukoripari Közös Vállalat 216-37166 Kiadja a Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat 1093 Budapest, Közraktár u. 4. Telefon: 175-200 Felelős kiadó: BUDAI FERENC főigazgató 88. 820361 Petőfi Nyomda, 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Felelős vezető: Birkás Béla vezérigazgató Belföldi terjesztés a szerkesztőség útján. Egyes szám ára: 32,50 Ft. Előfizetés: egész évre: 130,5 Ft. Előfizethető a szerkesztőségnél.Megjelenik negyedévente. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat 1389 Budapest, Pf. 149. Hirdetések felvétele: Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat hirdetésszervezési osztályán. 1139 Budapest, Népfürdő u. 21/B. II. 10. Telefon: 732-427 HU ISSN 0011—2720

Next

/
Thumbnails
Contents