Cutezătorii, 1971 (Anul 5, nr. 1-52)

1971-10-14 / nr. 41

infernul pc PLANŞĂ DISTINSĂ CU MARELE PKEMI LA CONCURSUL DE BENZI DESENATE «EROI CONTEMPORANI» SCENARIU Şl desene: elev BUJOR ŞTEFĂNESCU, BUCUREŞTI IN MLJLOCJJL PUHOtULOÎ O FETIŢA ERA DOSA DE CURENT . . HE O I A» PRiwiri 1 BCOLO \N Mi3LOCUl V VfLTORli ' À CAZANUL Dfc CORE St AGATBSe FE se SCD FONDA. FÂRK SA SPün I vs ON CUVÎNŢ . SOLDATUL SARI In BPÄ - . FÊTirp FOStSc SBWATft DIN 'GHEARELE F>CeSTU<' INFERN MCrtiD — ERA INCA о VICTORIE ÎN . LUPTA Cu ^TirtilE NmuEii... fc LUPTĂ \MCARt OMUL AVEA SĂ ÎASA ÎNVINGĂ­TOR. ^ ,.n Donca ABONAMENTELE PRIN OFICIILE Şl AGFNŢIILE P.T.~.R., PRIN PACTQRIt 14SR PORTAL! $1 DIPUZORii DE PRESĂ ai Neguleâcu: ^e’daetor şef adjunct: G*01" Zuîr.a; Secreta' generai de redact!! Redactor ari:*tic: PomDilu Dumkresu; : Tehnoredactor: Emil Pecrovia sa redacţiei: S- .măreşti, Pu tă Semiţ ii nr. 1. Câsu. • oo- talâ '•132. Tel. 17 60 10 i

Next

/
Thumbnails
Contents