Cutezătorii, 1974 (Anul 8, nr. 1-22)

1974-01-03 / nr. 1

Copiii bucureşteni din sectorul 8 vor primi nu peste mult timp, un dar, un mare complex sportiv. Pentru a cunoaşte amănunte, ne-am adresat tovarăşului Con­stantin Zamfir, secretar al Comi­tetului de partid, al sectorului 8 din Bucureşti. Astfel, am aflat schiţa de plan a construcţiei, aşa că am putut să ne imaginăm acest viitor «orăşel» destinat tineretului şcolar care, bineînţeles, va avea un coif anume rezervat şi pentru cei mai mici. — Urmăriţi schiţa, ne spune tovarăşul C. Zamfir, şi veţi înţe­lege ceea ce pe şantierul din Par­cul copiilor (aflat intre cartierele Grivița și Bulevardul 1 Mai) a început să prindă viață. Pe o în­tindere de peste 30 000 mp se vor face amenajări care să permită practicarea celor mai diferite spor­turi. Complexul va avea un mare bazin de înot, un portic pentru gimnastică, patru terenuri de tenis, terenuri de baschet, volei, hand­bal. Atracţiile complexului le vor constitui, fără îndoială, pirtta a­­menajată pentru schi şi patinoa­rul. Dar şi culoarele destinate celor care practică atletismul işi vor avea favoriţii. Cei mici îşi vor petrece bine timpul in zona spe­cială de joacă, unde se vor afla uriaşe jucării mozaicate, caruse­­luri, balansoare şi tobogane. Lucrările acestui mare complex sportiv vor fi gata la începutul anului viitor, iar darea sa In folo­sinţă coincide cu anul In care Or­ganizaţia de pionieri împlineşte 25 de ani. A fost o zi in care tot satul, cu mic, cu mare, a fost prezent la serbarea copiilor Şcolii generale din Dragomi- Q­­reşti, judeţul Maramureş, intitulată «Ca la noi». Şi nimeni n-a regretat timpul petrecut în compania artiştilor îmbră­­caţi în frumosul port maramureşean. Cîntecele vechi, jocurile renumite ca «Feciorescul» și «Bătrînescul», dati-­­ rile și obiceiurile străbune, interpre­­tate cu mult suflet de pionieri, au fost răsplătite cu aplauze și multe laude. SOARELE $1 PLANETARA SA FAMILE* MEmmaMMumamMKiHHi s mira Foto: GRIGORE PREPELIŢĂ. ..CUTEZĂTOAREA" * Foto: DANIELA IONESCU clasa a Vl-a, Casa pionierilor. Oradea ^ w SVt K fTRECURINtxFg’ ^ ^y ... I Ai AI&

Next