Délmagyarország, 1999. augusztus (89. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-11 / 186. szám

H SZERE­A, 1999. AUG. 11. V N­apvadászok , a­fogyatkozás. A Hold a Nap és a Föld közé lopako­­­­­­dik, s percekre elsötétül minden, drasztikusan csök­­en a hőmérséklet, az állatok úgy vélik éjszaka van, pi­­enni térnek. De csak pillanatokra, s ha múlik a káprá­­zat, eldobhatjuk a védőszemüvegeket, az élet és az égites­­et visszatérnek megszokott pályájukra. Pénteken a CSLSZ közgyűlésén jártam. A tagság nyo­­­mására az elnökség lemondott - első embere már márci­­us óta nincs a megyei szövetségnek -, s hasonlóképpen cselekedett a számvizsgáló bizottság is. Hétfőn az MLSZ vtatta rendkívüli közgyűlését, előkelőbb díszletek között a Z IKV ebédlő helyett a Stadion Szállóban­­ szinte ugyanazt a darabot adták elő. Nem akartam színjátékot L11"- A közgyűlésen megjelentek visszahívták Kovács At­ta elnököt és a vezetőség minden tagját. Fej nélkül ma­­radt az MLSZ. Attól bűzlik a hal... Nem szegődtem „ko­­vácsattitáék” fogadatlan prókátorának, mégis meg kell foj«anom: ettől még nem lesz jázminillatú a magyar , vagy a mostani „őrületet”, a napfogyatkozást segítsé­gül szólítva: a Föld és a Nap között nálunk már igen hsszú ideje ott időzik a Hold. A védőszemüveget sokan el is hajították, mondván, erre úgy sem lesz szüksé­gük soha, vagy úgy eltették, hogy hirtelen meg sem talál­­ak, ha előtörne a fény. No, de ettől valószínűleg nem fo­gunk megvakulni, talán még hunyorogni sem.­­jó tét van. Magyarországon a futballban minden­kép­­pen. Pici, apró bizonytalan lángok néha felvillan­nak, a szurkolók vidéken vevők a jó játékra, de... De, úgy nnk már régen elfogyott a Nap. Csak a Holdat látjuk, tért tartsuk készenlétben a szemüveget, hátha előbújik a fény, nehogy elvakítson minket a káprázat. Mert a Nap ott van valahol. De, hogy lássuk, a szakmára és nem a lányokra, a személyi ellentétekre kell összpontosítania a „napvadászoknak”... Imre Péter r> * Csütörtöktől: II. Vásárhely-kupa Négy nap tenisz i­í * Munkatársunktól 4 ’églegessé vált a II. Vá­­’t­e­r­fly-kupa, férfi I. osztályú $­ppen' páros teniszverseny fl­ogram­ja ^ szövetség dön­­tő értelmében még az utolsó I. ‘'fiatokban is történt egy módosítás. Ennek megfe­jtően csütörtökön délelőtt ■ I­ j15 ° mr­negyed 10-kor kezdő­di­k selejtező- ahonnan ne­­kerülhetnek a legjobbak ,c első napon várhatóan í*. ** ezeket a meccseket bo­­yolítják le, ám így is több harmincan lépnek pályá­­ea.­élután 3 órakor tartják az U ° Próba hivatalos megnyitó i ° ePségét, amelyen Csáki i fe’ a Hód Tenisz Club elnö­­­­ke tand beszédet. A főtábláza a a teniszezők küzdelmei e­nteken reggel 9-től egészen St*g lesznek láthatóak. Az egyenes kieséses rendszerben zajló párharcok szombaton is folytatódnak, majd 20 órától avatják fel az egyesület új klubházát. Vasárnap pedig már igazán nagy lesz a tét, hi­szen mind az egyesben, mind a párosban ekkor rendezik a helyosztókat. A Hód TC-nél még nem döntöttek arról, hogy a vásár­helyi játékosok közül ki kapja meg a két szabadkártyát. A szövetségben viszont már ha­tároztak erről, Mónus Zoltán (Soroksár) és Martin Norman (Rákoskeresztúr) ily módon állhat rajthoz. Kiegészítő programként a hét végén a fiatalabb korosz­tály részére is rendeznek ver­senyt, várhatóan az ifjabb ge­neráció képviselői is érdekes, izgalmas mérkőzéseket vív­nak majd. 1 Aló, 18 óra: Kiszombor-Szeged LC Hírverésre készül az SZLC labdarúgás­­­a------------------------------------­ , Munkatársunktól A PNB-ben az elmúlt Lóháton a Győr ellen 1-1- döntetlennel bemutatkozó Seged LC labdarúgócsapata­­ .5 délután 6 órakor a „me­ggyes” házigazdákkal hír­­s­ed mérkőzést játszik a ki­­­s rfikori pályán.­­ " Klubunknak új menedzs­­e­etet képzelünk el, ebbe tö­ltésén beleillik az SZLC Tészerűsítése. Szerencsére jVre több helyre hívnak be n­őket, a felkéréseknek pedig . *ves örömest teszünk eleget, kárcsak a többi helységbe, természetesen Kiszomborba is örömmel megyünk, ahol a komplett csapatunkkal lépünk pályára - közölte Nagylaki Kálmán elnök. Tudvalevő, sem Bács-Kis­­kun, sem Jász-Nagykun-Szol­­nok, sem pedig Békés megyé­nek nincs PNB-s labdarúgó­­csapata, emiatt nem csak a Szeged környékiek fogadnák szeretettel Urbánékat, hanem a környező megyék települé­sei is. A Szeged LC népszerűsé­gét jelzi az is, hogy már ked­den két autóbusznyi szurkoló jelezte indulását Szombat­helyre, de hol van még a szombat? nikktoriták Szegeden Munkatársunktól . Augusztus 16-24-éig Sze­­fl»­­n rendezik meg a Buda- IL^k-kupa FIDE sakkver­­s­nőt, illetve a Suzuki-kupa JíStőr viadalt. Az esemény JL tervezője a Budalakk Ti­­t’''Szeged Sakk SE. A két Piának a helyszíne Szege­den a Vedres István Szakkö­zépiskola (Horváth M. u. 2.) lesz. A szervezők továbbra is várják az amatőr sportolók nevezését augusztus 16-áig, a 62/484-088-as telefonszá­mon, illetve levélben: Far­kas János, Szeged, Gát u. 7/A, 6723. • Kurucz Istvánnak mennie kellett Változó szereposztás Csongrádon labdarúgás Az NB III Alföld csoport­jának nyitófordulójának napján este tíz órakor Ti­sza József, a Csongrádi ESSE elnöke, az alábbi tá­jékoztatást adta lapunk­nak: „Kurucz Istvánt azonnali hatállyal felfüg­gesztettem a felnőtt csa­pat vezetőedzői teendői alól." Vajon miként érin­tette a hír a menesztett trénert? 9 Ki és miként hozta a tu­domására, hogy a Békés el­leni 1-1-re végződött talál­kozón ült utoljára a csong­rádi kispadon? - kérdeztem Kurucz Istvánt vasárnap, va­lamivel éjfél előtt. - Tisza József klubelnök, aki a csapatnak adott vacsora után félrehívott és közölte, hogy fel­mentett. Erre számítottam, hi­szen már napok óta a levegőben volt, hogy a vezetők arra vár­nak, mikor jön el a kedvező al­kalom, amikor kirúghatnak. - Miből következtetett erre? - A felkészülési időszakban, a legnagyobb fizikai terhelés alatt, két előkészületi mérkőzé­sen valamivel halványabb telje­sítményt nyújtott a csapat, s ak­kor azonnal szakmai igazgató után nézett a vezetés. - Ön viszont már az előző bajnokság végén fontolgat­ta, hogy önként távozik Csongrádról... - Valóban így volt és nagyon megbántam, hogy akkor, Tisza úr könyörgésének eleget téve, meg sem vártam, hogy kapnék-e esetleg kedvezőbb ajánlatot, rögtön neki mondtam igent. - Mi okozta a Békés elleni találkozón, hogy nem jött össze a várt győzelem? - A bizonytalanság és a féle­lem miatt sokat hibáztunk. 9 A játékosai kiálltak ön mellett? - Nem tudom, de őket most ne is ez foglalkoztassa! Tegyék a dolgukat, mint eddig, hiszen a véleményüket eddig sem mond­hatták el büntetlenül... 9 Hány olyan játékosa van ma a Csongrádnak, akik az ön kérésére igazoltak a klubhoz? - Hadd ne mondjak most számot, de több. Ők eleve velem szerettek volna dolgozni. Most, hogy így alakult a sorsom, töb­ben biztosítottak róla, ha tudják, hogy a fejemmel játszanak, eszük ágában sincs Csongrádra igazolni. Sajnos bejött, amikor azt mondtam egy alkalommal a vezetőknek, ha nem teremtenek nyugalmat a csapat körül, akkor a befektetett munka nem fog az eredményekben visszaköszönni. - Hibázott valamiben szak­mailag az elmúlt vasárnap? - Érzésem szerint nem. Több játékosom ugyanis eleve sérül­ten lépett a pályára és a kény­szerű cserékkel is meg voltam fogva. Huszonöt éves pályafutá­som alatt pedig ilyet még soha nem tapasztaltam, hogy egy csa­pat ennyire egyszerre „üljön le”. Ezt pedig szakedzőként és test­nevelő tanárként is csak a belső feszültségükre tudom visszave­zetni. 9 Ez kihathat a játékosokra a jövőben is? - Remélem, nem. A volt fo­cistáimnak nagyon drukkolok, hogy amiért Csongrádra jöttek, azt a célt érjék is el. Nagyon szeretném, ha a hálás közönség sem csalódna, és azok a vezetők sem, akik az idén is bajnoki ál­mokat szövögetnek. Ha az iga­zolódik be, hogy csak én hibáz­tam, akkor sem haragszom, hi­szen valahol jegyzem a sikere­ket is, amit ebben a városban ér­tem el edzőként. - Kurucz István ezek szerint nyitott marad Csongrád fe­lé? - Felelőtlenség lenne erről bármit is mondanom. Először az életemet kellene hirtelen átren­deznem, ami egy kicsit könnyebbé, ugyanakkor bonyo­lultabbá is vált azzal, hogy kis­­pad nélkül maradtam... Révész János Kurucz István nem önszántából állt fel a kispadról... (Fotó: Gyenes Kálmán) • Sorsoltak az európai kézilabda kupákban Svédcsavar a Picknek Tegnap délelőtt Bécsben, a nemzetközi sportági szakszövetség székházá­ban megtartották az euró­pai kézilabda kupák első fordulójának sorsolását. Az érdekelt kilenc magyar csapat közül egyedül a Pick Szeged kapott olyan ellenfelet - a svéd AHK Al­­ingsast - amelyiken túljut­ni, a bravúr kategóriába is sorolható. last ETO KC-Zseljeznicsar Ha­­dzsicsi (boszniai-hercegovinai), EHF Kupa: a DVSC-Symphonia kiemelt, City Kupa: Cornexi-Al­­coa-CS Madeira (portugál). Nem igazán voltak boldogok a Pick Szegednél az ellenfél hallatán, íme a megkérdezettek véleménye. Dr. Szeri István, a Tisza Volán SC elnökhelyettese: - Számomra ez rossz hír... A své­dek kemények, jó felépítésűek, s ezzel együtt jó kézilabdát ját­szanak. Az Alingsas bár­mennyire is ismeretlen, mégis csak a világbajnok ország egyik klubcsapata. Az is rontja a helyzetünket, hogy Szegeden lesz az első találkozó, de azért bízom abban, hogy továbbju­tunk. Kővári Árpád klubelnök: - Számomra teljesen ismeretlen a A magyar csapatok kupael­lenfelei, férfiak: Bajnokok Li­gája: IFK Grankulla (finn)-Fo­­tex KC Veszprém, KEK: Mac­­cabi Ramana (izraeli)-Dunaferr SE, City Kupa: Aski Ankara (török)-Kárpát-Hús Nyíregyhá­zi KC. Nők: Bajnokok Ligája: Ottmar St. Gallen (sváj­­i)-Herz-FTC, a Dunaferr SE ak válogatottja legutóbb a világ legjobbja címet nyerte el. Azt azonban nem szabad elfeledni, hogy a legjobb svéd kézilabdá­­sok külföldi csapatokban szere­pelnek. A véleményem az, hogy régi titánok és tehetséges fiata­lok ötvözete alkotja az Aling­­sast. Nem nagyon örülök annak sem, hogy itthon van az első ta­lálkozónk, mert fennáll annak a veszélye, hogy a visszavágóra kapunk egy norvég, vagy dán, avagy izlandi játékvezetői pá­rost, s máris a külső körülmé­nyekkel is meg kell küzde­­nünk... Koleszár György edző: -Ez a csapat nem szerepelt az ál­maim között. Sajnos nem foga­dott kegyeibe bennünket a sze­rencse: az összes magyar érde­kelt közül mi húztuk a legnehe­zebb ellenfelet. Szerencsére ok­kiemelt, KEK: Győri Grabop­svéd csapat, azonban az északi­tóber másodikáig, a szegedi ta­lálkozóig van még idő az „adat­gyűjtésre”... Teimel Zoltán sportigazga­tó: - Ötven kilométerre Göte­borgtól megtaláltam a térképen Alingsast - lehet, hogy nem sokkal több messzebbre lévő csapatot kaphattunk volna... Bartók Csaba csapatkapi­tány: - Úgy gondolom, nem a svéd válogatottal játszunk, ezért nem is kell annyira megijedni. Bármennyire is kutatok az emlé­kezetemben, nem nagyon tudok olyan svéd válogatott játékosról, aki a saját országának a bajnok­ságában szerepelne. Egyébként az Alingsasnak jobban örülök, mint egy német, spanyol, hor­­vát, vagy svájci csapatnak. Ne­kem van egy elméletem: ahhoz, hogy a későbbiekben gyengébb ellenfeleket kapjunk az erőseket kell elbúcsúztatni... Süli József • Gocs Lajos már a HSZKK-nál készül Centerekre várva kosárlabda Továbbra is napi két edzéssel készül a bajnokság­ra a HSZKK NB I B csoportos kosárlabdacsapata. Czuprák László irányításával délelőtt a stadionban, míg a kora esti órákban a városi sportcsar­nokban tréningeznek a játé­kosok. Formálódik a játékos­keret: Gócs Lajos már csatla­kozott a többiekhez, míg né­hány román center érkezésé­re a napokban lehet számíta­ni. A vezetőedző, Czuprák László irányításával továbbra is meglehetősen kemény munkát végez az NB I B cso­portjában szereplő Hódmező­vásárhelyi SZKK. Amint azt a bajnokságra készülődő gár­da mesterétől megtudtuk, a játékosoknak az utóbbi na­pokban az időjárással is meg kellett küzdeniük, főként dél­előttönként - amikor a stadi­onban futóedzés szerepel a programban - okoz problé­mát a kánikulai forróság. Per­sze, a kora esti órákban sem hűsölhetnek a játékosok, ilyenkor a Hódtói Sportcsar­nokban az ugrókötelezés, a medicinlabdás gyakorlatok és egyéb erőfejlesztő feladatok mellett néha egy kis játékra is jut idő. Kérdésünkre a szakvezető elmondta, úgy tűnik, irányító és bedobó poszton nem lesz problémája a csapatnak. Nemrégiben csatlakozott a többiekhez Gócs Lajos, aki korábban Debrecenben, Pak­son, Százhalombattán és Nyír­egyházán is szerepelt. A re­mek felépítésű, fiatal játékos hármas és négyes poszton egyaránt bevethető. Egyelőre leginkább az okoz gondot, hogy a centerek különböző okok miatt nem tudnak részt venni a tréningeken. Elsősor­ban Imre Attilára és Tornyos Szabolcsra számítanak, re­mélhetőleg rövidesen mind­ketten teljes értékű munkát végezhetnek. A palánk alatt mindenképpen erősíteni sze­retne az együttes, épp’ ezért a napokban román kosarasokat várnak próbajátékra. Amen­­­nyiben közülük valaki megfe­lelő teljesítményt nyújt, szer­ződést kínálnak neki, s ezzel szinte véglegessé válhatna a HSZKK játékoskerete. K. T. Sport 9 Croatia-MTK élőben • Munkatársunktól Ma este 8 órától Zágrábban lép pályára az MTK labdarúgó­­csapata a Bajnokok Ligája se­lejtezőjében. A Proszinecskivel felálló Croatia elleni mérkőzést az MTV 2 élőben közvetíti. Strandfoci • Munkatársunktól Ma délután négy órától a Szegedi Kajak-kenu SE szerve­zésében négycsapatos strandfo­­citornát rendeznek a vízitele­pen. A viadalon az önkormány­zat, a DM­ Rádió 88 vegyes, a Cora vezérkara és az SZKKSE gárdája küzd egymással a ho­mokban. Szenior elsőségek • Munkatársunktól Gyulán rendezték meg a szenior úszó országos bajnok­ságot, amelyen dr. Bánki Hor­váth Béla két aranyérmet (100 m hát és 200 m vegyes), míg Bökönyi György egy arany (50 m gyors) és egy ezüstérmet (50 mell) nyert. Dr. Bánki Horváth Béla életében először átúszta Balatont, majd utána részt vett az öböl­ úszáson is, s mindkét mezőnyben a legidősebb volt. Tenisz­tanfolyam • Munkatársunktól A Szeged Városi Tenisz Klub augusztus 16-ától október 15-éig tehetségkutató tenisz­­tanfolyamot szervez. Jelentkez­ni augusztus 11-én és 12-én 17 és 18.30 óra között lehet Héger Juditnál az újszegedi Kisstadi­onban. Bejárat a Közép­fasor felől. Tisza-kupa • Munkatársunktól Augusztus 22-én 15 órai kezdettel a Felső Tisza-parti stadionban atlétikai versenyt rendeznek. A viadal versenyzé­si lehetőséget biztosít, de mi­nősítési szintek elérésére is al­kalmas. Részt vehetnek minda­zok a serdülő B, A és ifjúsági korcsoportú, valamint felnőtt versenyzők, akik érvényes sportorvosi engedéllyel rendel­keznek. Nevezni a helyszínen lehet. Görkoris bronz • Munkatársunktól Agusztus 7-én és 8-án az 5. alkalommal megrendezett Jász­kupán Jászberényben, a Szege­di Korcsolyázó Egyesület a csapatversenyben a harmadik helyet szerezte meg. Eredmé­nyek: Junior „F”, leány: ...4. Csala Nikolett. Junior „E”, fiú: ...4. Tranger Milán. Junior „D”, fiú: ...6. Tranger Zsolt. Junior „C”, leány: ... 4. Lajtos Szand­ra. Junior „C”, fiú: ...4. Veres Krisztián. Junior „B”, leány: ...3. Bodó Réka. Junior „B”, fiú: ...2. Túrai Tamás: ...5. Nagy Levente. Junior „A”, le­ány: ...3. Lajtos Kinga. Váltók, fiúk I: ...2. Tranger Zs., Tran­ger M., Szolarics D., fiúk II: 1. Nagy L., Tátrai T., Veréb G. Leány II: ...4. Bodó R., Lajtos Sz., Nemes K. Rajtol az Astra • Munkatársunktól A labdarúgó megyei II. osz­tály első fordulójának egyik el­halasztott mérkőzését ma játsszák; a Hódmezővásárhelyi Astra FC 17 órától az Ifjúsági Parkban fogadja a Balástya együttesét.

Next